zimbabwe

ซิมบับเวยกเลิกสกุลเงินท้องถิ่น ให้แลก 175000000000000000 ดอลลาร์ซิมบับเวต่อ 5 ดอลลาร์สหรัฐ

By: arjin on Sat, 2015-06-13 06:48

ธนาคารกลางประเทศซิมบับเวประกาศยอมแพ้ และยกเลิกสกุลท้องถิ่นดอลลาร์ซิมบับเว โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งกระบวนการยกเลิกนั้นประชาชนสามารถนำเงินซิมบับเวมาเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้ถึงเดือนกันยายน

ประเทศซิมบับเวประสบปัญหาเงินเฟ้อขั้นรุนแรงถึง 231 ล้านเปอร์เซนต์ มาตั้งแต่ปี 2008 จากการที่รัฐบาลพิมพ์เงินออกมาจำนวนมหาศาล เพื่อใช้จ่ายในโครงการรัฐ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จนทำให้เงินสกุลดอลลาร์ซิมบับเวนั้นแทบไม่มีค่า ตัวอย่างเช่น ธนบัตรมูลค่า 100 ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเว (ในภาพ) สามารถซื้อสินค้าได้เพียงขนมปังสองก้อนเท่านั้น

ช่วงที่ผ่านมาซิมบับเวยอมให้มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินอื่นทั้งดอลลาร์สหรัฐ และเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ แต่ค่าเงินดอลลาร์ซิมบับเวก็ไม่ดีขึ้น รัฐบาลต้องยอมยกเลิกค่าเงินดังกล่าวเพราะเงินแทบไม่มีค่าแล้ว โดยรัฐบาลจะทำการตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคาร ใครมีไม่ถึง 1.75 แสนล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเว จะได้เปลี่ยนเป็นเงิน 5 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ใครมีมากกว่านั้นจะได้อัตราแลกเปลี่ยน 3.5 หมื่นล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Xinhua

Subscribe to RSS - zimbabwe