US Policy

ไต้หวันเป็นรัฐล่าสุดที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ

By: Flurrywong on Wed, 2012-10-03 11:00

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานวันนี้ว่า รัฐบาลไต้หวันได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐในการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันเป็นเวลา 90 วัน โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรก ผลจากข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่ 135 ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวันได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศและไต้หวันกลายเป็นรัฐไม่อิสระรัฐแรกที่สหรัฐฯ ได้ทำข้อตกลงดังกล่าวตามโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ (Visa Waiver Program) เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้รับรองไต้หวันให้เป็นประเทศและถือว่าไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนเท่านั้น แต่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติความสัมพันธ์กับไต้หวัน ค.ศ. 1979 (1979 Taiwan Relations Act) ที่บัญญัติให้รัฐบาลสหรัฐสามารถดำเนินนโยบายระหว่างประเทศกับรัฐบาลไต้หวันเสมือนเป็นประเทศได้ จึงสามารถเจรจาจนบรรลุเป็นข้อตกลงดังกล่าวออกมา

Subscribe to RSS - US Policy