South China Sea

จีนเตือนเวียดนามให้หยุดบุกรุกน่านน้ำ

By: lew on Fri, 2012-03-23 19:56

ความขัดแย้งในน่านน้ำทะเลจีนใต้หรือทะเลตะวันออก (ชื่อที่เวียดนามเรียก) หนักขึ้นเมื่อทางการจีนจับกุมชาวประมง 21 คนที่เข้าไปยังน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซล ส่วนทางการเวียดนามนั้นเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวชาวประมงทั้งหมดในทันที

ทางการเวียดนามระบุว่าชาวประมงทั้งหมดถูกจับเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 11,000 ดอลลาร์ แต่ทางการเวียดนามแนะนำให้ญาติไม่จ่ายเงินค่าไถ่และเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวทันที

ปัญหาทะเลจีนใต้ไม่ได้อยู่แค่เวียดนามและจีน หมู่เกาะที่หลายประเทศมีปัญหาความขัดแย้งนั้นทำให้มีผลต่อน่านน้ำของประเทศฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, บรูไน, และใต้หวัน โดยเฉพาะเมื่อทะเลในบริเวณนั้นมีน้ำมันอยู่

ที่มา - Voice of America

Subscribe to RSS - South China Sea