RBA

ออสเตรเลียชิงปรับลดอัตราดอกเบี้ย กลัวเศรษฐกิจหดตัว

By: toandthen on Tue, 2012-06-05 20:12

หลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเริ่มหดตัว หลังจากที่ความต้องการสินค้าต่าง ๆ ในยุโรปลดลง ทำให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ทางด้านทรัพยากรกลับประเทศจีน ธนาคารกลางของออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) จึงได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของประเทศลงมาอยู่ที่ 3.5% จากเดิน 3.75% เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ เตรียมรับยอดส่งออกที่จะลดลงอีก

โดยอีกตลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ก็คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งในตอนนี้ก็มีการเติบโตที่น้อยลงกว่าที่คาดหมายไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขอัตราจ้างงานที่เพิ่งออกมาสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้แร่ธาตุและวัตถุดิบต่าง ๆ เช่นเหล็กและถ่ายหินที่จะถูกส่งออกไปยังประเทศจีนก่อนจะถูกแปรรูปออกมาเป็นค้า ย่อมมียอดที่น้อยลงกว่าเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจภายในประเทศของออสเตรเลียก็ยังมีปัญหาของมันเองอีกเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าก่อนหน้านี้ธนาคารกลางก็เพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยไป ในขณะที่ยอดขายการจับจ่ายสินค้าปลีกภายในประเทศก็ลดลงอีก 0.2% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นักเศรษฐศาสตร์ที่ AMP Capital เชื่อว่าสุดท้ายแล้วแรงกดดันต่าง ๆ จะบังคับให้ธนาคารกลางของออสเตรเลียต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างแน่นอนภายในครึ่งปีหลังจากนี้

ที่มา - BBC

Subscribe to RSS - RBA