Poverty

เมื่อจีนเปลี่ยนคำจำกัดความของ " ความยากจนใหม่"

By: Flurrywong on Mon, 2011-12-05 20:15

ตั้งแต่ปี 1978 จีนถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีคนจนมากที่สุดในโลก แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนได้ปรับนิยาม "ความยากจน" ในประเทศขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้เส้นความยากจน (Poverty Line) อยู่ที่ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 2,300 หยวน (361 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) จากเดิมที่อยู่ที่ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 1,196 หยวน ซึ่งผลจากการปรับนิยามดังกล่าวทำให้จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นจาก 26.9 ล้านคน เป็น 128 ล้านคนในทันที

The Economist วิเคราะห์ว่าการที่จีนนิยามความยากจนแบบเก่านั้นก็เพื่อต้องการให้ตัวเลขคนจนประเทศดูต่ำและลดภาระทางบประมาณทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็ว แต่จากการเพิ่มระดับเส้นความยากจนขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ที่ 1.25 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อวันในคราวนี้นอกจากจะทำให้คนจนในประเทศได้รับประโยชน์แล้วยังส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวตามที่รัฐบาลจีนต้องการลดอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงมากในขณะนี้ไปในตัว

นอกจากนี้ The Economist ยังมองว่าแนวทางที่จีนควรจะทำต่อไปคือการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมภายในประเทศให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะพึ่งการขยายตัวจากภาคการเงิน เพราะหากเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รัฐบาลอาจประสบกับปัญหาเงินล้นคลัง ซึ่งการบรรเทาปัญหาด้วยการให้รัฐวิสาหกิจกู้ยืมอาจไม่ได้ช่วยเหลือมากนักเมื่อเทียบกับการนำเงินไปสร้างระบบสวัสดิการภายในประเทศ

ที่มา - The Economist

อินเดียเตรียมตั้งมาตรฐานความยากจนที่ 16 บาทต่อวัน

By: lew on Thu, 2011-09-22 00:03

คณะกรรมการวางแผน (Planning Commission) ได้เสนอต่อศาลฎีกาให้กำหนดให้รายได้ 25 รูปีหรือ 16 บาท ต่อวันเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อการหาอาหาร, การศึกษา, และการรักษาสุขภาพของประชาชนอินเดีย โดยตัวเลขนี้ยังต่างออกไปตามแต่ละเมืองในบางเมืองนั้นจะตั้งค่าอยู่ที่ 32 รูปีหรือ 20 บาท ต่อวัน

การตั้งตัวเลขเช่นนี้อาจจะเป็นความพยายามซ่อนตัวเลขจำนวนประชาชนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนของอินเดีย และแม้จะตั้งไว้ต่ำขนาดนี้แล้วก็ยังมีประชากรถึงร้อยละ 37 ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนนี้ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของอินเดียกำลังมีปัญหาโดยปีนี้เงินเฟ้อของอินเดียพุ่งไปอยู่ที่ร้อยละ 9.78 ประชาชนกว่า 360 ล้านคน จากทั้งหมดเกือบ 1,200 ล้านต้องพึ่งพิงร้านค้าของรัฐเพื่อจะซื้ออาหารและเชื้อเพลิงในราคาถูก

ที่มา - BBC

Subscribe to RSS - Poverty