Olympic

อาเซียนรวมใจ! ไทย-มาเลเซีย อาจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024

By: arjin on Tue, 2015-03-17 09:20

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเห็นตรงกันว่าหลายประเทศมีความสนใจขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน ในอนาคต ซึ่งน่าจะช่วยยกระดับกีฬาของอาเซียนได้

เบื้องต้นกลุ่มประเทศอาเซียนเห็นว่าควรเสนอเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 2-3 ประเทศเพื่อให้มีศักยภาพที่เหมาะสม โดยเบื้องต้นมีรัฐบาลไทยและมาเลเซียที่แสดงความสนใจเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งเร็วที่สุดอาจสามารถขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี 2024 ได้เลย

สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนั้น ปี 2016 จะจัดที่เมืองรีโอเดจาเนโร บราซิล และปี 2020 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ ภาพ Skyscrapercity

ซัมซุงต่อสัญญาสปอนเซอร์โอลิมปิกไปถึงปี 2020

By: mk on Mon, 2014-08-18 10:27

ซัมซุง เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากับการแข่งขันโอลิมปิก มาตั้งแต่โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998 และในโอลิมปิกครั้งหลังๆ (เช่น ลอนดอน 2012) เราก็เห็นสินค้าของซัมซุงคือโทรศัพท์มือถือถูกนำมาใช้ในพิธีเปิดโอลิมปิกด้วย

ล่าสุดซัมซุงประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ในส่วนของสปอนเซอร์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Wireless Communications Equipment and Computer Equipment) ไปจนถึงโอลิมปิกปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น สินค้าตามสัญญาครอบคลุมสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก พีซี พรินเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ส่วนมูลค่าของสัญญาสปอนเซอร์นั้นไม่เปิดเผยครับ

ไม่ว่าจะรักหรือจะเกลียดซัมซุง เราคงเห็นตราสัญลักษณ์ "ซัมซุง" ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกเหล่านี้ไปอีกนานครับ

ที่มา - Samsung

Subscribe to RSS - Olympic