Nobel Prize

โนเบลเศรษฐศาสตร์ 2015: การบริโภค ความยากจน และสวัสดิการ

By: chayaninw on Tue, 2015-10-13 01:41

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ Angus Deaton อาจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ได้รับรางวัลธนาคารกลางสวีเดนสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อรำลึกถึงอัลเฟรด โนเบล (หรือเรียกทั่วไปว่ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์) จากผลงานวิเคราะห์ด้านการบริโภค ความยากจน และสวัสดิการ

คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้เน้นผลงานวิชาการเด่นของ Deaton ในสามด้านที่เกี่ยวเนื่องกัน ด้านแรกคือผลงานด้านระบบอุปสงค์ (demand system) ซึ่งใช้สำหรับการคาดการณ์เชิงปริมาณเกี่ยวกับอุปสงค์ของผู้บริโภค Angus Deaton ร่วมกับ John Muellbauer ได้นำเสนอโมเดล Almost Ideal Demand System ในปี 1980 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค โดยในปัจจุบันยังคงเป็นโมเดลสำคัญที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางเศรษฐกิจ ดัชนีผู้บริโภค และการเปรียบเทียบการบริโภคในแต่ละประเทศและในแต่ละช่วงเวลาได้

งานด้านที่สองที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวถึง คือ การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการออมด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติจุลภาค โดยเปลี่ยนแนวคิดการวิจัยการบริโภคมวลรวม (aggregate consumption) ในเศรษฐศาสตร์มหภาค มาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในระดับบุคคล เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในการบริโภคมวลรวมได้

งานด้านที่สามคือ การใช้วิธีการสำรวจข้อมูลครัวเรือนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะข้อมูลการบริโภค เพื่อชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความยากจน ผลงานของ Deaton ในด้านนี้ เปลี่ยนทิศทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา จากการศึกษาเชิงทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลมหภาคแบบคร่าวๆ มาใช้การวิจัยเชิงประจักษ์ด้วยข้อมูลเชิงจุลภาคแทน

Angus Deaton เกิดที่เมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักรในปี 1945 ปัจจุบันถือสัญชาติสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา Deaton จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในปี 1974 และเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันตั้งแต่ปี 1983

Deaton จะได้รับเงินรางวัล 8 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 35 ล้านบาท) โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 10 ธันวาคม

ที่มา - Press Release

จอห์น แนช นักคณิตศาสตร์ผู้คิด "ดุลยภาพของแนช" ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

By: chayaninw on Sun, 2015-05-24 22:16

จอห์น ฟอบส์ แนช จูเนียร์ (John Forbes Nash, Jr.) นักคณิตศาสตร์ชาวสหรัฐ บุคคลสำคัญในสาขาทฤษฎีเกม ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตพร้อมกับภรรยา ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

รายงานระบุว่า แนช ซึ่งอายุ 86 ปี และภรรยา อลิเชีย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะที่กำลังเดินทางในรถแท็กซี่ โดยทั้งคู่อาจไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย และได้กระเด็นออกนอกตัวรถหลังจากที่เกิดการชน

แนชมีชื่อเสียงจากผลงานในสาขาทฤษฎีเกม โดยเขาได้นำเสนอแนวคิดดุลยภาพในเกมแบบที่ไม่ร่วมมือกัน (non-cooperative game) ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาในปี 1950 ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ดุลยภาพของแนช (Nash equilibrium) ผลงานด้านทฤษฎีเกมของแนช ทำให้แนชได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1994

ชีวประวัติของแนช เคยได้รับการนำมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind ในปี 2001 ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เนื้อหาในภาพยนตร์ พูดถึงผลงานของแนชในด้านทฤษฎีเกม และการต่อสู้กับโรคจิตเภท (schizophrenia) ของแนช

ที่มา - BBC News
ภาพประกอบ: Elke Wetzig (Elya) บน Wikimedia Commons

โนเบล 2013: ราคาหุ้นคาดการณ์ไม่ได้ในระยะสั้น แต่ทำได้ในระยะยาว

By: chayaninw on Mon, 2013-10-14 23:59

รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อรำลึกถึงอัลเฟรด โนเบล ประจำปี 2013 ถูกมอบให้แก่นักวิชาการชาวสหรัฐสามคน ได้แก่ Eugene F. Fama (มหาวิทยาลัยชิคาโก) Lars Peter Hansen (มหาวิทยาลัยชิคาโก) และ Robert J. Shiller (มหาวิทยาลัยเยล) สำหรับผลงาน "วิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในเชิงประจักษ์" (empirical analysis of asset prices)

ประเด็นว่าเราสามารถคาดการณ์ราคาสินทรัพย์เช่นหุ้นได้หรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านการเงิน ผลงานวิจัยทางสถิติของ Fama ในช่วงทศวรรษ 1960 พบว่า เราไม่สามารถใช้ราคาในช่วงที่ผ่านมา มาใช้ทำนายราคาในระยะสั้น (เช่น วันรุ่งขึ้นหรือสัปดาห์ถัดมา) ได้ โดยตลาดนั้นมีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารใหม่อย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือที่เรียกกันว่าเป็น "random walk" (หากผลออกมาในทางกลับกัน คือ ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลใหม่อย่างช้าๆ ก็จะแปลว่าเราสามารถพยากรณ์แนวโน้มได้) ผลงานของ Fama นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการลงทุนในลักษณะของ index fund ด้วย

ถึงแม้ว่าการทำนายราคาในระยะสั้นนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ผลงานของ Shiller ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ก็แสดงให้เห็นว่า ความผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นี้ อาจไม่จริงเสมอไปในระยะเวลาที่ยาวขึ้น (เช่น ระยะเวลาหลายปี) โดยหากนึกถึงสมการตามทฤษฎีพื้นฐานแล้ว มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ก็ควรจะเท่ากับมูลค่าคาดการณ์ (expected value) ของผลตอบแทนในอนาคต (เช่น เงินปันผล ในกรณีของหุ้น) แต่การวิจัยทางสถิติก็พบว่า ราคาหุ้นนั้นมีความผันผวนเกินกว่าที่จะมาจากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน ซึ่ง Shiller ก็สรุปผลได้ว่า หุ้นที่มีราคาสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับปันผล) จะมีแนวโน้มที่จะราคาลดต่ำลง และหากหุ้นมีราคาต่ำ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางกลับกัน แนวโน้มความสัมพันธ์นี้ไม่เพียงพบในตลาดหุ้น แต่ก็เกิดขึ้นในตลาดอื่นๆ เช่นตลาดพันธบัตรด้วย

Hansen ได้ร่วมรับรางวัลจากการพัฒนาวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบทฤษฎีด้านราคาสินทรัพย์ต่างๆ ในเชิงประจักษ์ โดยโมเดลหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ Generalised Method of Moments ซึ่งเผยแพร่ในปี 1982 และเป็นโมเดลสำคัญในการวิจัยทางเศรษฐมิติ

ผู้ได้รับรางวัลทั้งสามคน ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 8 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 39 ล้านบาท)

ที่มา - Nobelprize.org

รางวัลเศรษฐศาสตร์ "โนเบล" 2012: ระบบการจับคู่ที่เสถียร

By: chayaninw on Mon, 2012-10-15 20:50

ราชบัณฑิตยสถานของสวีเดน ได้ประกาศผลรางวัลธนาคารกลางสวีเดนสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อรำลึกถึงอัลเฟรด โนเบล หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักวิชาการสองคนจากสหรัฐอเมริกา สำหรับผลงานที่โดดเด่นในด้านทฤษฎีการจัดสรรที่เสถียรและการออกแบบระบบตลาด ("the theory of stable allocations and the practice of market design")

ผู้ได้รับรางวัลสองคนได้แก่ Alvin E. Roth อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ Lloyd S. Shapley จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส โดย Shapley นั้นได้ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการจับคู่ และเป็นผู้ร่วมคิดอัลกอริทึม Gale-Shapley ส่วน Roth นั้นได้นำงานทฤษฎีของ Shapley ใช้ศึกษาในเชิงประจักษ์ และมีส่วนในการช่วยออกแบบระบบจัดสรรที่อิงจากทฤษฎีดังกล่าว อาจารย์ทั้งสองคนได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกันรวม 8 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 36 ล้านบาท)

แนวคิดกลไกการจัดสรรที่เป็นหัวข้อรางวัลในปีนี้นั้น แตกต่างจากกลไกตลาดทั่วไป โดยเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา การบริจาคอวัยวะ เป็นต้น

แนวคิดเชิงทฤษฎีของ Gale-Shapley ซึ่งศึกษาไว้ในช่วงทศวรรษ 1960 นั้น อธิบายถึงสถานการณ์ที่มีผู้เล่นสองฝ่าย ที่จะต้องเลือกร่วมมือหรือจับคู่กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยยกตัวอย่างการเลือกจับคู่แต่งงานชาย-หญิง เป็นตัวอย่างอธิบายสถานการณ์จับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง สมมติว่า มีชายหญิงอย่างละสิบคน ที่จะเลือกจับคู่กันแต่ละฝ่าย จะมีระบบอย่างไรที่ทำให้การจับคู่นั้นเสถียร (stable) ได้

สองนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐคว้า "โนเบล" 2011

By: chayaninw on Mon, 2011-10-10 19:28

ราชบัณฑิตยสถานของสวีเดน ได้ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2011 เป็นสองนักเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา สำหรับ "งานวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical) เกี่ยวกับเหตุและผลในเศรษฐกิจมหภาค"

นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ Christopher A. Sims อาจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และ Thomas J. Sargent อาจารย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก โดย Sargent ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจ ในขณะที่ Sims ศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ผลงานของทั้งสองคนนั้น ใช้การคาดการณ์ (expectation) เป็นส่วนสำคัญในโมเดล และศึกษาจากข้อมูลประวัติศาสตร์

Subscribe to RSS - Nobel Prize