Nigeria

ไนจีเรียเตรียมทำบัตรประชาชนเป็นบัตรเติมเงินมาสเตอร์การ์ด

By: lew on Tue, 2014-09-02 01:24
Tags: 

บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์มีใช้งานกันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง แต่ประเทศที่มีปัญหาประชาชนไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้อย่างไนจีเรียกำลังเดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการทำให้บัตรประชาชนกลายเป็นบัตรเติมเงินมาสเตอร์การ์ด

บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่นี้จะสามารถใช้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับบัตรของชาติอื่นๆ แต่ที่ต่างออกไปคือมันมีฟังก์ชั่นทางการเงินเข้ามาด้วย ทำให้ประชาชนสามารถรับเงินผ่านบัตรและถอนเงินสดออกจากตู้เอทีเอ็มที่รองรับบัตร EMV รวมถึงจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่รองรับได้อีกด้วย

ส่วนฟังก์ชั่นอื่นๆ ของบัตรรุ่นใหม่คือมันจะรวบรวมบัตรของราชการทั้งหมดไว้ในบัตรเดียว ตั้งแต่รายงานการเกิดการตาย, ประกันสุขภาพ, ภาษี, และใบขับขี่

Privacy International ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าการรวบบัตรทั้งหมดไว้ที่เดียวทำให้รัฐบาลไนจีเรียสามารถตรวจสอบบุคคลได้อย่างกว้างขวางหากมีการเก็บข้อมูลจำนวนมาก

โครงการนี้ยังอยู่ในระยะทดสอบ และยังไม่มีข้อตกลงในระยะยาวแต่อย่างใด

ที่มา - ZDNet

Subscribe to RSS - Nigeria