Marriage

ผลสำรวจพบ แม่บ้านญี่ปุ่นเม้มเงินมากกว่าสามีสามเท่าตัว

By: lew on Fri, 2014-11-21 08:06

รายงงานสำรวจจากบริษัทประกันชีวิต Meiji Yasuda สำรวจสามีภรรยา 1,058 คนในช่วงอายุ 20 ถึง 59 ปี พบว่าแม่บ้านญี่ปุ่นมีเงินเก็บที่ซ่อนไว้ไม่ให้สามีรู้เฉลี่ยถึง 1,187,775 เยน ขณะที่พ่อบ้านญี่ปุ่นมีเงินเก็บแบบเดียวกันเฉลี่ยเพียง 352,064 เยน หรือคิดเป็น 3.4 เท่าตัว

ทั้งฝ่ายแม่บ้านและพ่อบ้านต่างระบุเหตุผลสำคัญในการ "เม้มเงิน" นี้ว่าเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยฝ่ายแม่บ้านให้เหตุผลนี้ถึง 74.8% ขณะที่พ่อบ้านให้เหตุผลนี้ 65.3% แต่เหตุผลรองลงมาของแม่บ้านกลับเป็นอนาคตครอบครัวที่ 34.5% ขณะที่เหตุผลรองลงมาของพ่อบ้านกลับเป็นเรื่องของงานอดิเรก 51.5%

ดูจากเหตุผลแล้วแม่บ้านอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าในการเม้มเงินจริงๆ

ที่มา - The Japan Times

ที่มาภาพ - Wikicommons: Rei

คู่แต่งงานตามศาสนา Kopimism เข้าพิธีแล้ว

By: lew on Tue, 2012-05-08 20:59

ศาสนา Kopimism ที่ได้รับรองจากสวีเดนว่าเป็นศาสนาแล้ว จัดพิธีแต่งงานให้กับกับคู่บ่าวสาวในศาสนานี้เป็นครั้งแรก

ศาสนานี้เน้นสิทธิในการแชร์ไฟล์และข้อมูลต่างๆ รวมถึงความรัก และเครื่องหมายทางศาสนาคือ CTRL+C และ CTRL+V

คำอวยพรจากศาสนจักรสำหรับการแต่งงานครั้งนี้ คือ "ขอให้ทั้งสองสำเนาและผสม DNA ระหว่างกันและสร้างมนุษย์ใหม่ นั่นคือหัวใจของ Kopimism สัมผัสความรักและแบ่งปันมันระหว่างกัน สำเนาความศักดิ์สิทธิ์ของมัน"

รักไม่มีพรมแดน รายงาน Pew ฉบับล่าสุดระบุ การแต่งงานข้ามเชื้อชาติในสหรัฐฯ มีมากขึ้น

By: lew on Fri, 2012-02-17 02:47

รายงานจาก Pew Research Center ได้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมสหรัฐฯ ที่พบการแต่งงานข้ามเชื้อชาติที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • การแต่งงานข้ามเชื้อชาติเพิ่มขึ้นเป็น 15% ในปี 2010 เทียบกับ 6.7% ในปี 1980 ทำให้สัดส่วนคู่สมรสข้ามเชื้อชาติเพิ่มเป็น 8.4% จาก 3.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน
  • เชื้อชาติที่มีการแต่งงานข้ามไปยังเชื้อชาติอื่นๆ มากที่สุดคือเอเชีย (28%), สเปน (26%), คนผิวดำ (17%), และคนผิวขาว (9%)
  • เมื่อแบ่งตามเพศ พบว่าคนผิวดำที่แต่งงานข้ามเชื้อชาตินั้นมักเป็นชาย (24%) เทียบกับหญิง (9%) ขณะที่คนเอเชียนั้นกลับกันคือหญิงที่แต่งงานข้ามเชื้อชาติสูงกว่า (36%) ชาย (17%) ขณะที่กลุ่มเชื้อชาติสเปนและคนผิวขาวนั้นตัวเลขไม่ค่อยต่างกัน
  • รายได้ของคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนไปตามเชื้อชาติ เช่น ครอบครัวชายเอเชียแต่งงานกับหญิงผิวขาวนั้นมีรายได้เฉลี่ยสูงสุด (71,800 ดอลลาร์ต่อปี) ตามมาด้วยครอบครัวชายผิวขาวแต่งงานกับหญิงเอเชีย (70,592 ดอลลาร์ต่อปี) ขณะที่ครอบครัวชายผิวขาวที่แต่งงานกับหญิงชาติอื่นๆ นั้นมีรายได้รวมสูงกว่าการแต่งงานกับคนผิวขาวด้วยกัน
  • ในแง่ของการยอมรับนั้นสังคมให้การยอมรับคู่ต่างเชื้อชาติมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นการยอมรับคู่ผิวขาวและผิวดำนั้นมีเพียง 48% ในปี 1987 แต่ในปี 2009 นั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 83%

รายงานยังมีการนำเสนอตัวเลขอื่นๆ อีกมา สามารถอ่านฉบับเต็มได้ในที่มาครับ

ที่มา - Pew Research Center

Subscribe to RSS - Marriage