KickStarter

Kickstarter ปรับบริษัทเป็นบริษัทเพื่อสังคม

By: lew on Tue, 2015-09-22 12:17

Kickstarter Inc. บริษัทผู้ดำเนินการเว็บ Kickstarter ประกาศเปลี่ยนบริษัทเป็น Kickstarter PBC. บริษัทเพื่อสังคม (Public Benefit Corporation)

PBC เป็นประเภทของนิติบุคคลที่แสวงหากำไร แต่ประกาศแนวทางไว้ชัดเจนว่ากิจกรรมของนิติบุคคลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะร่วมกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

พร้อมกับการประกาศเปลี่ยนประเภทนิติบุคคล ทาง Kickstarter ก็ประกาศกฎบัตร 5 ข้อของบริษัท ได้แก่

  1. ช่วยเหลือให้โครงการสร้างสรรค์เป็นจริงขึ้นมา
  2. ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ไม่ขายข้อมูลให้บริษัทอื่น
  3. ช่วยเหลือให้โลกเป็นธรรมขึ้น ด้วยการบริจาคกำไร 5% หลังจ่ายภาษีไปเพื่อศิลปะ, ดนตรี, การศึกษา, และความเท่าเทียม
  4. ช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้า
  5. ต่อสู้ต่อความไม่เท่าเทียม รายงานความหลากหลายในองค์กร, เปิดเผยอัตราค่าจ้างผู้บริหารต่อพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ Kickstarter จะรายงานการดำเนินการทุกปีในช่วงเดือนกุมพาพันธ์

ที่มา - Kickstarter

รวยด้วยมันฝรั่ง การระดมทุนทำสลัดมันฝรั่งบน KickStarter สำเร็จแล้ว ได้เงิน 55,492 ดอลลาร์

By: lew on Wed, 2014-08-06 14:55

Zack Danger Brown ชายหนุ่มจากรัฐโอไฮโอประกาศขอเงิน 10 ดอลลาร์จาก KickStarter เพื่อทำ "สลัดมันฝรั่ง" โดยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าทำแบบแบบใด

ข้อความชักชวนคนร่วมระดมทุนดูงงๆ เพราะเขาจะทำสลัดมันฝรั่งในต้นทุน 10 ดอลลาร์ และหากได้เงิน 35 ดอลลาร์เขาจะทำสลัดมันฝรั่งเพิ่มเป็นสี่เท่า, หากได้ 75 ดอลลาร์จะจัดปาร์ตี้พิซซ่า, และหากได้เงิน 100 ดอลลาร์ จะทำสลัดมันฝรั่งสองสูตร

ทั้งหมดเขาจะทำเพื่อกินเอง

รายการระดมทุนของ Brown กลายเป็นไวรัลและสื่อให้ความสนใจเป็นวงกว้าง มีผู้ร่วมระดมทุนได้จำนวนมากมากกว่าห้าพันคน รวมเงินที่ได้รับ 55,492 ดอลลาร์

รายการระดมทุนบางรายการจะได้ของตอบแทน เช่น 25 ดอลลาร์ได้หมวกสลัดมันฝรั่ง, 35 ดอลลาร์ได้เสื้อยืด, และ 100 ดอลลาร์ได้หนังสือสูตรทำอาหาร

บ้านเรามีใครสนใจระดมทุนทำส้มตำบ้าง

ที่มา - KickStarter

Subscribe to RSS - KickStarter