History

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเผยแพร่คำประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองของจักพรรดิฮิโรฮิโตะ

By: lew on Sun, 2015-08-02 10:27

สำนักพระราชวังญี่ปุ่น (Imperial Household Agency) เผยแพร่ไฟล์เสียงคำประกาศยอมแพ้สงครามของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1945 เวลาเที่ยงผ่านสถานีวิทยุ NHK

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ไฟล์เสียงคำประกาศยอมแพ้สงครามมาก่อนแล้ว แต่เป็นไฟล์จากหอสมุดสหรัฐฯ ที่มีคุณภาพต่ำกว่า แผ่นเสียงต้นฉบับนั้นถูกเก็บรักษาโดยสำนักพระราชวังญี่ปุ่นเอาไว้ 5 แผ่น และเพิ่งนำออกมาแปลงเป็นดิจิตอลเพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ 70 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

Subscribe to RSS - History