Healthcare

สรุปแนวทาง "บัตรทอง" แบบใหม่ เน้นให้มีการเก็บเงินสมทบ คาดเริ่มใช้ปี '60

By: arjin on Wed, 2015-12-30 10:21

จากข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้มีการปรับแนวทางระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าบัตรทอง ล่าสุด คณะกรรมการจัดทำแนวทางเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ (ชื่อยาวจัง) ซึ่งมีนายแพทย์ สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ เป็นประธาน และนายอมมาร สยามวาลา เป็นที่ปรึกษา ได้สรุปข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • มีการเก็บเงินสมทบ โดยปรับเพิ่มเพดานเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับสิทธิประกันสังคม (ปัจจุบัน 15,000 บาท) ส่วนข้าราชการเดิมให้คงสิทธิหรือเลือกระบบใหม่ ส่วนข้าราชการใหม่และลูกจ้างรัฐให้เข้าระบบประกันสังคม ส่วนกลุ่มบัตรทองให้มีการจ่ายเงินสมทบตามรายได้
  • เก็บเงินสมทบจากภาษีช่องทางอื่น เช่น มีการจัดสรรเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใช้อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
  • ให้ผู้ป่วยจ่ายสมทบ ณ จุดบริการ ซึ่งประเด็นนี้มีข้อระวังหลายอย่าง เช่น ต้องแน่ใจว่าผู้มีรายได้สูงไม่สามารถใช้เป็นช่องทางพิเศษได้ หรือต้องมีกระบวนการกระจายเงินกลับสู่โรงพยาบาลอย่างเหมาะสม และต้องไม่ครอบคลุมโรคติดต่อบางประเภท

สำหรับแนวทางบัตรทองในปี 2559 จะยังคงใช้แบบเดิมต่อไป แต่ปี 2560 น่าจะได้ข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับพิมพ์ ภาพ HFocus

อินเดียเตรียมผลักดัน "โยคะ" สู่ตลาดโลก ตั้ง "รัฐมนตรีโยคะ"

By: mk on Thu, 2014-12-04 14:27

ประเทศอินเดียเตรียมผลักดัน "โยคะ" สู่ตลาดโลก โดยตั้ง "รัฐมนตรีโยคะ" (Minister of Yoga) และยกระดับ "กรมโยคะและการแพทย์โบราณ" (AYUSH) ขึ้นมาเป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะ

นโยบายนี้เป็นการผลักดันจากตัวนายกรัฐมนตรี Narendra Modi โดยตรง เพราะเขาเป็นผู้เคร่งศาสนาฮินดู ทั้งกินมังสวิรัตและฝึกโยคะเป็นกระจำทุกวัน แนวทางของอินเดียคือนำโยคะที่เป็นศาสตร์โบราณมาพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับกระแสการมีชีวิตอย่างปกติสุข (wellness หรือ well-being) ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกตะวันตก อินเดียจะส่งเสริมการฝึกโยคะในโรงเรียน โรงพยาบาล ตำรวจ รวมถึงพยายามจดทะเบียนชื่อ "โยคะ" (yoga) เป็นชื่อเรียกที่บ่งชี้ตามภูมิภาค (geographical indication) ต่อไป

Modi ยังเคยเสนอให้สหประชาชาติกำหนด "วันโยคะสากล" (International Yoga Day) เป็นวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีด้วย

ที่มา - Washington Post, Euronews, ภาพประกอบจาก Flickr

BlackBerry ซื้อหุ้นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ เตรียมเปิดตัวมือถือเฉพาะทาง

By: mk on Wed, 2014-04-16 18:13

BlackBerry ซื้อหุ้นในบริษัทซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพชื่อ NantHealth คาดว่าการซื้อหุ้นครั้งนี้จะช่วยขยายตลาดให้ BlackBerry บุกไปจับตลาดเฉพาะทาง (niche market) ที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ของบริษัท

ยุทธศาสตร์ของ BlackBerry นั้นต้องการใช้โซลูชันด้านอุปกรณ์พกพาที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น ธนาคาร กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และล่าสุดคือสาธารณสุข

John Chen ซีอีโอของ BlackBerry ให้สัมภาษณ์ว่าสาธารณสุขถือเป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญ และสามารถเจาะตลาดได้ดี เพราะมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยที่ BlackBerry เชี่ยวชาญ หลังการลงทุนครั้งนี้ NantHealth จะช่วย BlackBerry ออกแบบสมาร์ทโฟนที่ปรับแต่งมาสำหรับสายงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ (เช่น ดูภาพ CT scan ได้ในตัว) และน่าจะเปิดตัวได้ช่วงสิ้นปี 2014 หรือต้นปี 2015

ที่มา - Reuters

กฎหมาย Obamacare ผ่านศาลฏีกาสหรัฐฯ แล้ว

By: lew on Mon, 2012-07-02 23:47

กฎหมายสุขภาพถ้วนหน้าของสหรัฐฯ (Patient Protection and Affordable Care Act - PPACA) หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า Obamacare เพราะเป็นนโยบายหาเสียงสำคัญของโอบามา มีปัญหาตลอดการผลักดันออกเป็นกฎหมาย โดยเนื้อหาของมันคือการบังคับให้ประชาชนจำนวนมากซื้อประกันสุขภาพขั้นต่ำ และบังคับให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับทำประกันแม้จะเป็นโรคที่เกิดมาก่อนการประกันก็ตาม ตลอดจนห้ามไม่ให้มีการกำหนดอายุสูงสุดของการประกันชีวิต

กฎหมายฉบับนี้ผ่านทั้งสองสภาของสหรัฐฯ ไปแล้วตั้งแต่ปี 2010 แต่ถูกหยุดไว้ด้วยกระบวนการทางศาล โดยรัฐจำนวนมาก อย่างไรก็ดีศาลฏีกาสูงสุด (Supreme Court) ก็โหวตว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไปด้วยคะแนน 5 ต่อ 4

ผู้พิพากษา John G. Roberts Jr. ระบุว่า การตัดสินใจตรากฎหมายนี้มาจากตัวแทนที่ประชาชนได้เลือกมา และตัวแทนนี้จะถูกไล่ออกไปเองหากประชาชนไม่เห็นด้วย และผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากการเลือกทางเดินทางการเมืองของพวกเขาเอง

ผู้พิพากษาหลายคนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานี้ โดยการบังคับให้ประชาชนซื้อประกันชีวิตเป็นการขยายอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอิสระของประชาชน และกฎหมายฉบับนี้จงใจเลี่ยงการบังคับประชาชนด้วยการปรับ เมื่อประชาชนไม่ต้องการซื้อประกันชีวิต โดยอาศัยการหลีกเลี่ยงว่ามันคือภาษี

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร กฎหมายฉบับนี้ก็คงเริ่มส่งผลเป็นขั้นๆ ตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เราจะได้เห็นผลกระทบของมันว่าจะเหมือนเมืองไทยหรือไม่

ที่มา - Washington Post

Subscribe to RSS - Healthcare