European Court of Justice

ศาลยุโรปปรับไอร์แลนด์ 3.5 ล้านยุโร ฐานละเมิดกฎสิ่งแวดล้อม

By: chayaninw on Mon, 2012-12-24 11:31

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ถูกศาลยุติธรรมยุโรปสั่งปรับเงินรวม 3.5 ล้านยูโร และค่าปรับรายวันอีกวันละ 12,000 ยูโร จากคดีสองคดีที่ไอร์แลนด์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

คดีแรก เกี่ยวข้องกับการควบคุมถังเกรอะ (septic tank) ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไอร์แลนด์ถูกฟ้องว่ายังคงไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเมื่อปี 2009 ที่ตัดสินว่าไอร์แลนด์ไม่ปฏิบัติตามกฎสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ในคดีนี้ ศาลสั่งปรับไอร์แลนด์ 2 ล้านยูโร และปรับอีกวันละ 12,000 ยูโรจนกว่าจะปฏิบัติตามเรียบร้อย (คำพิพากษา)

ส่วนอีกคดีหนึ่ง เป็นเรื่องกฎหมายบังคับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact assessment) ที่ไอร์แลนด์เคยมีช่องโหว่ทำให้พื้นที่หลายแห่่งถูกเปลี่ยนแปลงสภาพโดยไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คดีนี้ศาลสั่งปรับไอร์แลนด์ 1.5 ล้านยูโร โดยไม่มีค่าปรับรายวันเนื่องจากได้มีการปฏิบัติตามกฎไปเรียบร้อยแล้ว (คำพิพากษา)

ที่มา - Irish Times

ศาลยุโรประบุ กฎอียูเรื่องการปล่อยก๊าซของสายการบินไม่มีปัญหา

By: chayaninw on Wed, 2011-12-21 20:20

ศาลยุติธรรมยุโรป ได้ตัดสินว่า ข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับสายการบินต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้

กลุ่มสายการบินต่างๆ จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ยื่นฟ้องต่อศาลของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ส่งเรื่องมาที่ศาลยุโรป กรณีที่สหภาพยุโรปจะจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสายการบินที่ลงจอดในสหภาพยุโรป ในลักษณะของระบบค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (emissions trading หรือ cap-and-trade; ระบบที่กำหนดเพดานการปล่อยก๊าซให้แต่ละสายการบิน และสายการบินที่ปล่อยเกินจะต้องซื้อสิทธิจากสายการบินที่มีสิทธิเหลืออยู่)

คำตัดสินระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่ขัดกับหลักอธิปไตย โดยอียูมีสิทธิที่จะบังคับใช้มาตรการนี้กับสายการบินที่เลือกปฏิบัติงานในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ กฎนี้ยังไม่ขัดกับสนธิสัญญาน่านฟ้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรป ที่ยกเว้นการเก็บภาษีเชื้อเพลิง เนื่องจากมาตรการมีลักษณะของตลาด และไม่ใช่การเก็บภาษี

กฎใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 โดยสหรัฐอเมริกาได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้อย่างเป็นทางการ รัฐมนตรีต่างประเทศ Hilary Clinton และรัฐมนตรีคมนาคม Raymond LaHood เขียนจดหมายถึงสหภาพยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อน เรียกร้องให้ยุติมาตรการดังกล่าว

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สภาล่างของสหรัฐได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายที่ห้ามสายการบินของสหรัฐเข้าร่วมระบบค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (กฎหมายนี้ชื่อ European Union Emissions Trading Scheme Prohibition Act of 2011) นอกจากสหรัฐแล้ว จีนและอินเดียก็ได้แสดงความไม่พอใจมาตรการนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้สนใจ (และขยัน) สามารถอ่านคำตัดสินได้ที่นี่

ที่มา – AP, AFP

ศาลยุโรปตัดสิน ผับอังกฤษเปิดพรีเมียร์ลีกจากทีวีต่างประเทศได้

By: chayaninw on Tue, 2011-10-04 15:53

ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) ได้ตัดสินว่า คำสั่งห้ามนำเข้าการ์ดสำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์จากต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ให้เสรีภาพในการให้บริการในทุกรัฐสมาชิก

คดีที่เป็นเหตุให้ขึ้นไปถึงศาลยุโรปนี้ เกิดจากการที่ Karen Murphy เจ้าของร้านอาหารในเมืองพอร์ทสมัท ถูกปรับเงินเป็นจำนวน 8,000 ปอนด์ จากการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยรับสัญญาณจากประเทศกรีซ

คำตัดสินนี้จะส่งผลกระทบกับกฎการห้ามถ่ายทอดฟุตบอลคู่ 15 นาฬิกาวันเสาร์ภายในประเทศ ซึ่งมีขึ้นเพื่อเพิ่มยอดเข้าชมในสนาม และเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการเลี่ยงไปดูช่องจากต่างประเทศแทน นอกจากนี้ คำตัดสินดังกล่าวจะกระทบกับรูปแบบการให้ไลเซนส์ในปัจจุบัน ที่เจรจาแบบแยกตามประเทศเพื่อรายได้สูงสุด (ตามหลัก price discrimination)

ที่มา – BBC News

Subscribe to RSS - European Court of Justice