counterfeit

กลุ่มสินค้าแบรนด์เนมฟ้อง Alibaba ข้อหามีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าเลียนแบบ

By: arjin on Sat, 2015-05-16 06:53

กลุ่มบริษัท Kering จากฝรั่งเศส เจ้าของแบรนด์เนมสินค้าอย่าง Gucci, Yves Saint Laurent และอื่นๆ ได้ยื่นฟ้องต่อศาล Manhattan ในอเมริกาว่า Alibaba เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายสินค้าเลียนแบบออกสู่ตลาดทั่วโลก

ถึงแม้ Alibaba จะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว แต่เอกสารการฟ้องร้องระบุว่า Alibaba ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการรับคำสั่งซื้อ, ดูแลหน้าร้าน และทราฟฟิกของกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าเลียนแบบ ซึ่งเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างสินค้าปลอมแปลงซึ่งมีใน Alibaba เช่นกระเป๋าเลียนแบบของ Gucci จำหน่ายราคา 2-5 ดอลลาร์ (ยอดสั่งขั้นต่ำ 2,000 ใบ) ขณะที่ Gucci ของแท้นั้นราคาอยู่ที่ใบละ 795 ดอลลาร์ เป็นต้น

ที่มา: Reuters

Subscribe to RSS - counterfeit