Brunei

ความตกลงหุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก (TPP) บรรลุข้อตกลงแล้วหลังเจรจานานห้าปี

By: lew on Tue, 2015-10-06 00:28

ความตกลงหุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership - TPP) ลงนามชุดแรก 11 ชาติเป็นผลสำเร็จหลังจากเจรจามาตั้งแต่ปี 2006 และเจรจาจริงจังมานาน 5 ปี โดยชาติที่ลงนามข้อจกลงได้แก่ สิงคโปร์, บรูไน, นิวซีแลนด์, ชิลี, สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, เปรู, เวียดนาม, มาเลเซีย, เม็กซิโก, แคนาดา, และญี่ปุ่น

ข้อตกลงฉบับเต็มยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาในตอนนี้ แต่หลังจากนี้ชาติต่างๆ ต้องนำข้อตกลงนี้ไปให้รัฐสภาของตนเองให้สัตยาบันต่อข้อตกลงกันอีกครั้ง เฉพาะสหรัฐฯ เองก็คาดว่ากระบวนการจะกินเวลานานหลายเดือน

จีนออกหนังสือเดินทางแบบใหม่ประกาศสิทธิเหนือพื้นที่ทับซ้อน

By: lew on Wed, 2012-11-28 13:38

จีนเพิ่งออกหนังสือเดินทางรุ่นใหม่โดยมีลายพื้นหลังเป็นแผนที่ประเทศ แต่สร้างความขัดแย้งให้หลายชาติเนื่องจากแผนที่รุ่นใหม่ รวมเอาพื้นที่ทับซ้อนกับเวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, บรูไน, อินเดีย, และประเทศอื่นๆ เข้าไว้ในแผนที่ด้วย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามไม่ยอมปั๊มวีซ่าลงในหนังสือเดินทางแบบใหม่นี้ แต่จะออกวีซ่าให้เป็นกระดาษแยกต่างหากอีกใบ ส่วนฟิลิปปินส์ยังปั๊มวีซ่าให้ต่อไป แต่ส่งคำประท้วงไปยังสถานทูตจีน ส่วนทางอินเดียเปลี่ยนตราปั๊มวีซ่าแบบใหม่ ให้มีแผนที่อินเดียซึ่งรวมเอาพื้นที่ทับซ้อนไว้ด้วยปั๊มลงไปในหนังสือเดินทางจีน

ชาติในอาเซียนที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับจีนจะประชุมกันวันที่ 12 ธันวาคมนี้เพื่อหาท่าทีร่วมกัน โดยชาติที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ ฟิลิปปินส์, บรูไน, มาเลเซีย, และเวียดนาม

ที่มา - The Jakrarta Post, Channel News Asia, BBC

Subscribe to RSS - Brunei