Banknote

Jane Austen ผู้เขียน Pride and Prejudice อาจได้ขึ้นธนบัตร 10 ปอนด์

By: lew on Thu, 2013-06-27 01:59

Mervyn King ผู้ว่าธนาคารอังกฤษให้ข่าวว่าคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะถูกนำภาพไปใส่ในธนบัตร 10 ปอนด์รุ่นต่อไป คือ Jane Austen นักประพันธ์ชื่อดังผู้แต่งนิยายเรื่อง Pride and Prejudice แต่การตัดสินใจสุดท้ายจะอยู่หลังจากหมดสมัยของ King โดยผู้ว่าธนาคารอังกฤษคนต่อไป คือ Mark Carney จะต้องทำหน้าที่ตัดสินใจรับหรือไม่รับคนที่คณะกรรมการคัดเลือกมาอีกครั้ง

ในสมัยของ King มีการเปลี่ยนภาพในธนบัตร 5 ปอนด์จาก Elizabeth Fry นักต่อสู้เพื่อการปฎิรูปเรือนจำ ไปเป็น Winston Churchill นายกรัฐมนตรีอังกฤษ โดยธนบัตรรุ่นใหม่จะเริ่มใช้งานในปี 2015 แต่กลุ่มเคลื่อนไหวสิทธิสตรีแสดงความไม่พอใจเพราะการเปลี่ยนครั้งนี้จะทำให้ไม่มีภาพบุคคลสำคัญที่เป็นผู้หญิง (ยกเว้นราชินีอลิซาเบธ) บนเงินตราอังกฤษเลย การออกมาประกาศทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงเป็นเหมือนกันยกความกดดันจากตัวเองไปยังผู้ว่าธนาคารคนต่อไป

ทุกวันนี้ธนบัตร 10 ปอนด์แสดงภาพของชาร์ล ดาวิน นักชีววิทยาชื่อดัง ส่วนผู้หญิงคนแรกที่ได้ปรากฎภาพบนธนบัตรอังกฤษคือ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นธนบัตรชุดที่ใช้งานช่วงปี 1975 ถึง 1994

ที่มา - Guardian

Subscribe to RSS - Banknote