ถ้าสติกเกอร์ 7 ล้านแล้วทำหนังสั้นจะราคาเท่าไหร่? เปิดราคากลางหนังสั้นค่านิยม 12 ประการ 25 ล้านบาท

By: lew on Wed, 2014-12-17 11:06

จากข่าวสติกเกอร์ LINE "ค่านิยม 12 ประการ" ตั้งราคากลางกว่า 7 ล้านบาท คำถามที่หลายๆ คนสงสัยคือแล้วงบประมาณในส่วนอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการนี้เป็นเงินอีกเท่าไหร่ เอกสารนี้เป็นเอกสารเปิดเผย ทาง Meconomics จึงนำมาเทียบกันครับ

ภาพยนตร์ทั้ง 12 เรื่องกำหนดราคากลางไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา จากงบประมาณ 25 ล้าน ราคากลางกำหนดไว้ 24,979,300.87 บาท

เช่นเดียวกับงบประมาณของสติกเกอร์ LINE ราคาในเอกสารนี้เป็นราคากลางและผมยังค้นเอกสารราคาที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างจริงไม่พบ

ที่มา - สำนักนายกรัฐมนตรี

29102557_price

2 Comments

LazarusSP1's picture

ทำไมมีค่าเดินทางและขนส่ง 2 หัวข้อก็ไม่รู้ แต่ละหัวข้อก็เงินไม่เท่ากัน

Golflaw's picture

เผื่อคนหาไม่เจอครับ
ข้อ 3.25 ค่าเดินทางและขนส่งอุปกรณ์ 600,000 บาท
ข้อ 3.43 ค่าเดินทางและขนส่งอุปกรณ์ 50,000 บาท