โอบามาปฎิรูปกระบวนการเข้าเมือง เน้นเฉพาะคนที่เพิ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายเท่านั้น

By: lew on Fri, 2014-11-21 08:45

โอบามาแถลงข่าวแนวนโยบายใหม่ในการตรวจจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอสำหรับการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างแนวทางให้คนที่เข้าเมืองมาแล้วสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป

แนวทางใหม่จะอนุญาตให้พ่อแม่ของพลเมืองสหรัฐฯ (คนหลบหนีเข้าเมืองแล้วมีลูกในสหรัฐฯ) ที่อยู่ในสหรัฐฯ มาเกินห้าปี ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ ชั่วคราวโดยต้องตรวจสอบประวัติใหม่อีกครั้ง และจ่ายภาษี ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเน้นไปที่คนที่เพิ่งหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นหลัก

นโยบายนี้ออกมาจากฝ่ายบริหารแต่ทางทำเนียบขาวก็เรียกร้องให้รัฐสภาผ่านกฎหมายแก้อีกสี่ประเด็น ได้แก่ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, ตรวจสอบบริษัทที่จ้างคนเข้าเมืองผิดกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น, เปิดช่องทางให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายสามารถเข้าเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ได้, และลดขั้นตอนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเพื่อจูงให้แรงงานมีฝีมือมาอยู่ในสหรัฐฯ

โอบามาระบุว่าชาวสหรัฐฯ ทุกคนล้วนเป็นคนแปลกหน้าในสหรัฐฯ มาก่อน และความเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ไม่ได้ขึ้นกับรูปร่าง, นามสกุล, หรือความเชื่อ แต่มาจากความเชื่อร่วมกันว่าทุกคนถูกสร้างมาให้เท่ากัน

ที่มา - Whitehouse.gov, @whitehouse