Uber เพิ่มบริการ "เติมเงิน" ในอินเดีย

By: lew on Sat, 2014-11-15 09:07
Tags: 

Uber ในอินเดียเปิดช่องทางการจ่ายเงินใหม่จากเดิมที่ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น โดยบริการเติมเงินจะให้บริการผ่านบริษัท Paytm ผู้ให้บริการเติมเงินสู่โทรศัพท์มือถือในอินเดีย

บริการใหม่นี้จะทำให้ลูกค้า Uber สามารถนั่งรถเกินเงินที่เติมเอาไว้ได้ และตัวแอพจะเตือนให้ลูกค้าเติมเงินอีกครั้งหากเงินติดลบ

่ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งชาติอินเดียออกประกาศระบุให้บริการออนไลน์ต้องดำเนินการผ่านธนาคารในอินเดียเท่านั้น เพราะการตัดเงินผ่านเกตเวย์ในต่างประเทศทำให้การจ่ายเงินไม่ต้องการการยืนยันตัวตนสองชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งชาติอินเดีย ส่งผลกระทบต่อบริการออนไลน์ที่ให้บริการในอินเดีย เช่น Google Play, Amazon, และ Uber

ตอนนี้เองแอพพลิเคชั่นของ Uber ก็ยังตัดเงินผ่านบัตรเครดิตได้อยู่โดยทาง Uber ไม่ได้ออกมาประกาศว่าจะใช้เกตเวย์ในประเทศแล้วหรือไม่ แต่หากถูกบังคับให้ต้องเลิกจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตในเกตเวย์ต่างประเทศ ตอนนี้ชาวอินเดียก็จะมีช่องทางใช้งาน Uber กันต่อ

ที่มา - TechCrunch, Uber