Warren Buffett เริ่มคัทลอสหุ้น Tesco แล้ว ขาดทุนไปกว่า 700 ล้านดอลลาร์

By: arjin on Thu, 2014-10-16 23:18

Tesco ในประเทศอังกฤษ ส่งรายงานกับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เผยว่า Berkshire Hathaway บริษัทนักลงทุนชื่อดัง Warren Buffett ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ขายหุ้นออกตอนนี้มีสัดส่วนต่ำกว่า 3% แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ Berkshire Hathaway ไม่จำเป็นต้องส่งรายงานแล้ว แม้จะขายหุ้นไปหมดก็ตาม

ในรายงานการถือหุ้น Tesco ของ Warren Buffett เมื่อสิ้นปี 2013 ระบุว่า Buffett มีหุ้นอยู่ 3.7% และคิดเป็นมูลค่าขณะนั้นราว 1,670 ล้านดอลลาร์ แต่จากการเปิดเผยล่าสุดของ Tesco เกี่ยวกับปัญหาการลงบัญชีที่ผิดพลาดจนบริษัทเสียหาย ก็ทำให้ Buffett ถึงกับเผยว่าการลงทุนใน Tesco เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของเขา

Warren Buffett เริ่มลงทุนในหุ้น Tesco ตั้งแต่ปี 2006 และถึงตอนนี้ Buffett ขาดทุนจากหุ้นตัวนี้ไปมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์

ที่มา: The Guardian

1 Comment