อินเดียเตรียมตั้งมาตรฐานความยากจนที่ 16 บาทต่อวัน

By: lew on Thu, 2011-09-22 00:03

คณะกรรมการวางแผน (Planning Commission) ได้เสนอต่อศาลฎีกาให้กำหนดให้รายได้ 25 รูปีหรือ 16 บาท ต่อวันเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อการหาอาหาร, การศึกษา, และการรักษาสุขภาพของประชาชนอินเดีย โดยตัวเลขนี้ยังต่างออกไปตามแต่ละเมืองในบางเมืองนั้นจะตั้งค่าอยู่ที่ 32 รูปีหรือ 20 บาท ต่อวัน

การตั้งตัวเลขเช่นนี้อาจจะเป็นความพยายามซ่อนตัวเลขจำนวนประชาชนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนของอินเดีย และแม้จะตั้งไว้ต่ำขนาดนี้แล้วก็ยังมีประชากรถึงร้อยละ 37 ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนนี้ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของอินเดียกำลังมีปัญหาโดยปีนี้เงินเฟ้อของอินเดียพุ่งไปอยู่ที่ร้อยละ 9.78 ประชาชนกว่า 360 ล้านคน จากทั้งหมดเกือบ 1,200 ล้านต้องพึ่งพิงร้านค้าของรัฐเพื่อจะซื้ออาหารและเชื้อเพลิงในราคาถูก

ที่มา - BBC