กลุ่มเสี่ยเจริญ ชนะประมูลที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิม สัญญาเช่า 30 ปี

By: arjin on Sat, 2014-08-23 12:48

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดเผยผลการประมูล สิทธิพัฒนาที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนวิทยุ เนื้อที่ 90 ไร่ (ก่อนหน้านี้เป็นสวนลุมไนท์บาร์ซาร์) โดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (SET:UV) และ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ชนะการประมูล โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี

สำหรับพื้นที่โครงการดังกล่าวบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จะพัฒนาให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส มีศูนย์วัฒนธรรม โรงแรม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และศูนย์การค้า โดยใช้พื้นที่ 62 ไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็นที่โล่ง จัดทำโครงสร้างพื้นที่และพื้นที่สีเขียว โดยต้องการให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

ที่มา: VoiceTV ภาพจาก HomeZoomer

2 Comments