เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวหลังขึ้น VAT

By: lew on Wed, 2014-08-13 18:30
Tags: 

มาตรการขึ้น VAT เป็น 10% ของนายกรัฐมนตรีอะเบะส่งผลระลอกแรกหลังจากเมื่อเดือนเมษายนขึ้น VAT จาก 5% เป็น 8% ทำให้เศรษฐกิจไตรมาสที่สองของปีหดตัวลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากที่ไตรมาสแรกเติบโตขึ้น 1.5%

เหตุผลที่เศรษฐกิจขึ้นลงแปลกๆ เช่นนี้เพราะประชนและธุรกิจต่างพากันซื้อสินค้าก่อนภาษีขึ้นกันขนานใหญ่ และหยุดซื้อในไตรมาสที่สองที่ขึ้นภาษีแล้ว โดยไตรมาสสองการบริโภคครัวเรือนลดลง 5% และการนำเข้าลดลง 5.6% ขณะที่การส่งออกลดลงเพียง 0.2%

คาดว่า GDP ไตรมาสสามจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง

ตามกำหนดการเติมญี่ปุ่นจะขึ้น VAT เป็น 10% อีกครั้งในเดือนตุลาคมปี 2015

ที่มา - BusinessWeek, The Telegraph

2 Comments

hisoft's picture

ประชน => ประชาชน

และธุรกิจ ???

กำหนดการเติม => กำหนดการเดิม

Mc_Jewel's picture

การขึ้น VAT ทำไมถึงทำให้ขาดทุนได้อ่าครับ?