Lyft ยกเลิกแผนเปิดตัวแท็กซี่แชร์ในนิวยอร์ก หลังศาลสั่งคุ้มครอง

By: mk on Mon, 2014-07-14 11:07

Lyft บริการแชร์รถยนต์แบบ P2P (คู่แข่งของ Uber) ระงับแผนเปิดบริการในรัฐนิวยอร์กชั่วคราว เนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย หลังอัยการของรัฐนิวยอร์กขอคำสั่งศาลให้คุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้ Lyft เปิดบริการได้ตามแผน

Lyft เริ่มเปิดตัวจากเมืองซานฟรานซิสโก และค่อยๆ ขยายไปยังเมืองอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา กรณีของนิวยอร์กนั้นคล้ายกับปัญหาที่ Uber เผชิญอยู่ในหลายๆ เมือง คือติดกฎระเบียบของการให้บริการแท็กซี่ หลังคณะกรรมการแท็กซี่และลีมูซีนของนครนิวยอร์ก (New York City Taxi and Limousine Commission) ยื่นเรื่องต่ออัยการของรัฐว่า Lyft ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการขอใบอนุญาต ซึ่งศาลก็อนุมัติคำคุ้มครองตามคำร้องของอัยการ

ฝั่งของ Lyft เองออกมาประกาศว่าจะระงับแผนเปิดตัวไปก่อนตามคำสั่งของศาล และจะทำงานร่วมกับคณะกรรมการแท็กซี่ฯ จนกว่า Lyft จะผ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ระบุ

ที่มา - Lyft, Ars Technica, ภาพประกอบจาก Lyft