อาการเป็นลมหมู่ในกัมพูชา กับสวัสดิภาพแรงงานที่ยังมีคำถาม

By: lew on Thu, 2011-09-15 02:34

โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชากำลังถูกตรวจสอบจากบริษัทผู้ว่าจ้างหลายบริษัท จากเหตุการณ์เป็นลมหมู่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายโรงงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

โรงงาน Huey Chen ซึ่งเป็นผู้ผลิตโรงเท้าพูมานั้นเกิดเหตุเป็นลมหมู่มาแล้วสองครั้ง ทำให้บริษัทพูม่าต้องตั้งกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบสภาพโรงงานและได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฏหลายข้อเช่นชั่วโมงทำงานเกินกำหนด, ความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐาน, มาตรฐานสุขภาพในที่ทำงานแย่กว่ากำหนด ส่วนโรงงาน M&V International ที่ผลิตเสื้อผ้าให้แบรนด์ H&M นั้นก็กำลังถูกตรวจสอบอยู่เช่นกัน

อย่างไรก็ดีองค์กรแรงงานสากล (ILO) ระบุว่าโรงงานที่มีเหตุการณ์เป็นลมหมู่นี้มีไม่เกินสิบโรงงานจากทั้งหมดกว่า 300 โรงงาน

ปัจจุบันกัมพูชามีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่กว่า 400,000 คน โดยได้รับแรงงานขั้นต่ำประมาณ 1800 บาทต่อเดือน เส้นความยากจนของกัมพูชานั้นอยู่ที่ 18 บาทต่อวัน

ที่มา - BBC

1 Comment

Elixer's picture

เพราะอย่างนี้แรงงานกัมพูชาถึงทะลักเข้าไทยต่อเนื่องเพราะค่าแรงสูงกว่าหลายเท่านักถึงค่าครองชีพจะสูงกว่าหักแล้วก็ยังเหลือเงินเยอะกว่า