ศาลสูงแคลิฟอร์เนียร์พิพากษากฎหมายประกันการจ้างครูขัดรัฐธรรมนูญ

By: lew on Wed, 2014-06-11 18:24

กฎหมายรับประกันการจ้างงานครูในสหรัฐฯ (teacher tenure law) เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฎิรูปการศึกษาในสหรัฐฯ จากข้อจำกัดของกฎหมายปัจจุบันที่บีบให้การไล่ครูออกจากตำแหน่งจะต้องเข้าเงื่อนไขจำนวนมาก ตอนนี้ศาลสูงสหรัฐฯ ก็ออกมาพิพากษาว่ากฎหมายเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนและขัดต่อรัฐธรรมนูญแคลิฟอร์เนียร์

ฝ่ายการเมืองอย่างเลขาธิการกระทรวงศึกษาของรัฐออกมาแสดงความยินดีกับคำพิพากษานี้ และระบุว่าคำพิพากษานี้จะช่วยเด็กๆ ที่ต้องทนเรียนกับครูที่ประสิทธิภาพต่ำแต่อยู่ในตำแหน่งได้เพราะกฎหมายรับประกันการจ้างนี้

ขณะที่ทางฝ่ายสหภาพครูก็ออกมาระบุว่าผู้พิพากษาตกเป็นเหยื่อของการย้ำวาทกรรมต่อต้านสหภาพและครูเป็นแพะรับบาปของปัญหาการศึกษา โดยทางกลุ่ม California Teachers Association ระบุว่าจะอุทธรณ์คำพิพากษานี้แน่นอน

กฎหมายรับประกันการจ้างของแคลิฟอร์เนียร์ให้สิทธิรับประกันการจ้างงานหลังการทำงานครบ 18 เดือน หลังจากนั้นกระบวนการไล่ออกหากประสิทธิภาพครูไม่ดีพอจะยุ่งยากอย่างมาก โดยใช้เวลาตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี และใช้เงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

ที่มา - CNN, The New York Times