บราซิล พร้อมแล้วหรือที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก?

By: nismod on Thu, 2014-06-05 19:41

เหลือเวลาอีกเพียง 7 วัน มหกรรมฟุตบอลโลกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพจะเริ่มฟาดแข้งกันแล้ว แต่หนทางไปสู่งานเปิดตัวของบราซิล ดูจะไม่ได้ราบรื่นและเรียบง่ายอย่างที่คิด เพราะที่ผ่านมาบราซิลประสบปัญหาต่างๆ ทั้งเสียงคัดค้านต่อต้านจากประชาชน จากการไปไล่ที่เพื่อสร้างสนามฟุตบอล หรือการเอาภาษีประชาชนจำนวนมหาศาลมาใช้เพื่อสร้างสนามและเป็นเจ้าภาพ ทั้งๆ ที่ปัญหาภายในของบราซิล ไม่ว่าจะเป็นคมนาคม สาธารณสุข ฯลฯ รอการแก้อีกมากและต้องใช้เงินทั้งสิ้น รวมไปถึงการคอรัปชันอย่างมโหฬารในงบประมาณการสร้างสนามต่างๆ และที่สำคัญคือ ณ ตอนนี้ หลายสนามยังไม่เสร็จและยังไม่พร้อมใช้งาน

มีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนบราซิล โดยสำนักวิจัยพิว (Pew Research Center) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% ไม่เห็นด้วยและไม่พอใจการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกของรัฐบาล สาเหตุหลักๆ มาจากการที่พวกเขาเหล่านั้นมองว่า หากเอาเงินกว่าหมื่นล้านเหล่านั้น ไปลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างการคมนาคม โรงพยาบาลหรือโรงเรียน จะเกิดประโยชน์กับประเทศมากกว่า

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการคอรัปชัน โดยจำนวนเงินที่ใช้สร้างหรือซ่อมแซมสนามทั้ง 12 สนามกลับเพิ่มขึ้นจากที่ประเมิณไว้แต่แรกถึง 4 เท่า ทำให้การจัดฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้ เป็นการจัดฟุตบอลโลกที่แพงที่สุด ซึ่งกลุ่มสังเกตการณ์การใช้เงินของรัฐบาล กล่าวว่า นอกจากความไม่ได้เรื่องในการวางแผนใช้วัสดุต่างๆ ที่ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเกิดจากการใส่รายการวัสดุบางชิ้น หลายๆ ครั้ง เพื่อทำให้ยอดเงินสูงขึ้น ยังไม่นับกรณีอื่นๆ ที่เกิดจากการฮั้วกันของนักการเมืองและบริษัทรับเหมาอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมของบราซิล คือการที่สนามสำหรับใช้แข่งขันหลายสนาม ณ ตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยและยังไม่พร้อมใช้งาน เช่น สนาม Itaquerão stadium ในกรุงเซา เปาโล ที่จะใช้เป็นสนามเปิดการแข่งขันในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ทั้งๆ ที่ทาง FIFA ขีดเส้นตายไว้ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ปัญหาหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะที่กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพและคุณภาพของความเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกของบราซิล โดยเฉพาะปัญหาสองข้อหลัง ที่คลับคล้ายคลับคลากับการเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศหนึ่ง ต้องติดตามกันต่อไปว่าบราซิลจะสามารถจัดการปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องสนาม ให้สามารถใช้งานได้ในการแข่งขัน อย่างไร ยังไม่นับการเตรียมตัวการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มจะกลับมาหลอกหลอนบราซิลอีกครา

ที่มา - Business Insider (1, 2, 3, 4)