ไปรษณีย์สหรัฐฯ ไปไม่รอด เตรียมปิดกิจการปีหน้า

By: lew on Tue, 2011-09-06 01:05

ไปรษณีย์สหรัฐฯ (U.S. Postal Service - USPS) ประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักต่อเนื่องมายาวนานจนมีแนวโน้มว่าจะต้องปิดกิจการลงภายในปีหน้าแล้ว จากการติดหนี้ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ และยังมีภาระต้องจ่ายสวัสดิการพนักงานและกองทุนเกษียญอายุอีกกว่า 560,000 คน เป็นมูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์

ด้วยกิจการที่เสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ แต่พนักงานที่ต้องดูแลกลับมีจำนวนมาก ทางรอดเดียวของ USPS คงเป็นการที่กระทรวงการคลังเข้ามาอุ้มกิจการ โดยปี 2010 ปีเดียว USPS มียอดขาดทุนสุทธิถึง 8,500 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นแม้จะกู้เพิ่มก็คงไม่ช่วยอะไรมากนัก อีกทางหนึ่งคือต้องปลดภาระสวัสดิการพนักงานให้ต่างจากพนักงานของรัฐบาลกลางซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายรายปีได้ 3,100 ล้านดอลลาร์

วุฒิสภาของสหรัฐฯ จะจัดการรับฟังข้อเท็จจริงสาธารณะ (public hearing) ในวันอังคารนี้

ที่มา - ABC News

2 Comments

Elixer's picture

การรถไฟบ้านเราก็น่าจะพิจารณาแบบนี้บ้างนะ