Go Green! เทศบาลเมืองฮัมบูร์กประกาศแผนลดการใช้รถยนต์ภายใน 20 ปี

By: Blltz on Thu, 2014-04-24 16:45

ฮัมบูร์ก เมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนีซึ่งอุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวในเมืองประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ประกาศแผนต่อไป "Green Network" ที่จะยกระดับความนิยมแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติไปอีกขั้น

ตามแผน Green Network ที่เพิ่งประกาศมา เมืองฮัมบูร์กจะขจัดความต้องการใช้ยานพาหนะส่วนตัวจำพวกรถยนต์ให้หมดจากเมืองภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขนส่งมวลชนให้สะดวก และทันสมัยมากขึ้นมาทดแทน ถึงแม้ว่าในตอนนี้ฮัมบูร์กเองจะเป็นเมืองที่มีการให้บริการขนส่งมวลชนที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ตาม

แนวทางการขยายพื้นที่สีเขียวของเมือง เทศบาลฮัมบูร์กจะเริ่มจากพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บริเวณทิศเหนือ และใต้ ขยับเข้าสู่ใจกลางเมืองส่วนที่พักอาศัยของประชาชน โดยคาดว่าระยะเวลาที่ใช้จะอยู่ราว 15-20 ปี หลังจากนั้นผู้คนจะสามารถเดินทางไปทั่วเมืองได้ผ่านจักรยาน หรือแม้แต่เดินเท้าก็สะดวกไม่แพ้กัน

แผนการณ์นี้จะช่วยให้ฮัมบูร์กเพิ่มพื้นที่ดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น และยังป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดในอนาคต หลังจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 20 เซนติเมตรในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา

ถ้าแผนการณ์นี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ฮัมบูร์กจะลดความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวเหลือเพียงใช้เดินทางระหว่างเมืองเท่านั้นครับ

ที่มา - InHabitat