Kelly กลายเป็นผู้จ้างงานอันดับสองของสหรัฐฯ

By: lew on Tue, 2013-07-09 10:34

ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นอย่างต่อเนืองจนเพิ่งลดลงในช่วงหลัง แต่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือบริษัทให้บริการงานชั่วคราวอย่าง Kelly Service กลายเป็นผู้จ้างงานใหญ่อันดับสองในสหรัฐฯ รวม 538,000 คนรองจาก Wal-Mart ที่จ้างงานถึง 2,100,000 คน

ตัวเลขนี้รวบรวมโดยหนังสือพิมพ์ The New York Times จากตัวเลขของหน่วยงานรัฐและบริษัทวิเคราะห์เช่น S&P และ iSuppli

ความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากภาคการผลิตที่เคยสูงกว่า 30% เหลือเพียง 14% ขณะที่ภาคบริการเพิ่มสูงถึง 86%

สัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับสหรัฐฯ คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นทำให้คนมีงานทำเป็นงานชั่วคราวสูงขึ้นมาก ในไตรมาสแรกของปีนี้มีแรงงานชั่วคราวถึง 2.86 ล้านคน ขณะที่งานพาร์ตไทม์ที่จ้างไม่เต็มเวลามีแรงงานถึง 28 ล้านคน แต่งานเต็มเวลาในสหรัฐฯ กลับลดลงในเดือนที่แล้วไปอีกกว่าสองแสนตำแหน่ง

ทีั่มา - Washington Examiner, The New York Times