Foxconn ชะลอกระบวนการจ้างงานเพราะลูกจ้างกลับมาทำงานมากกว่าที่คาด

By: lew on Tue, 2013-03-05 11:47

Foxconn เคยมีข่าวว่าบริษัทกำลังชะลอกระบวนการจ้างงานลง ทำให้หลายแหล่งวิเคราะห์ไปว่าเกี่ยวกับยอดขายของแอปเปิลที่ไม่ได้ตามเป้า อย่างไรก็ตามทาง Foxconn ออกมาชี้แจงว่าการชะลอกระบวนการเป็นเพราะปีนี้มีพนักงานกลับเข้ามาทำงานหลังตรุษจีนมากกว่าทุกปี

ทาง Foxconn ระบุว่าปีนี้ พนักงานกลับมาทำงานหลังเทศกาลตรุษจีนถึง 97% ขณะที่ RBC คาดว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะมีพนักงานกลับเข้าสายการผลิตเพียง 70-80%เท่านั้น แต่ตัวลขประเมิณหลังหยุดตรุษจีน จำนวนคนกลับเข้าทำงานสูงถึงเกือบ 90%

ที่มา - Reuters