สหภาพยุโรปปรับผู้ผลิต CRT 1.47 พันล้านยูโร ฐานร่วมกันฮั้ว

By: chayaninw on Thu, 2012-12-06 20:51

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้สั่งปรับเงินผู้ผลิตหลอดภาพ (CRT) หลายราย จากการร่วมกันฮั้วราคาหลอดภาพสำหรับโทรทัศน์และจอภาพคอมพิวเตอร์ โดยมียอดปรับรวม 1.47 พันล้านยูโร เป็นสถิติใหม่ของค่าปรับการฮั้วราคาของสหภาพยุโรป

บริษัทที่โดนปรับมากที่สุดคือ Philips ที่โดนสั่งปรับ 313.4 ล้านยูโร ตามมาด้วย LG Electronics ที่โดนปรับ 295.6 ล้านยูโร นอกจากนี้ Philips กับ LG ยังต้องเสียค่าปรับให้ในส่วนของ LG Philips Display ซึ่งเคยเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างสองบริษัทด้วย

บริษัทอื่นๆ ที่โดนปรับประกอบด้วย Samsung SDI, Panasonic, Toshiba, Technicolor และ MTPD ส่วนบริษัท Chunghwa จากไต้หวันได้รับการยกเว้นโทษปรับ ที่มีมูลค่าประมาณ 17 ล้านยูโร จากการเป็นผู้แจ้งข้อมูลการฮั้วกันให้กับคณะกรรมการยุโรป Samsung, Philips และ Technicolor ก็ได้รับส่วนลด 10-40% จากการร่วมมือในการสืบสวน

การรวมกลุ่มฮั้วในตลาดหลอดภาพแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม มีการดำเนินการในช่วงสิบปี ระหว่าง 1996 ถึง 2006 โดย Chunghwa, LG Electronics, Philips และ Samsung SDI อยู่ในกลุ่มฮั้วทั้งหลอดภาพสำหรับโทรทัศน์และจอภาพคอมพิวเตอร์ ส่วน Panasonic, Toshiba, MTPD และ Technicolor ร่วมกันฮั้วเฉพาะหลอดภาพโทรทัศน์เท่านั้น

Joaquín Almunia รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ดูแลด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้า ได้กล่าวว่า "การรวมกลุ่มฮั้วราคาหลอดภาพนี้ เป็นกรณี 'textbook cartels' เลย (หมายถึงเป็นกรณีตามแบบหลักการในหนังสือเรียน) ที่รวมบรรดาพฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขันที่แย่ที่สุดที่เป็นข้อห้ามอย่างยิ่งยวดสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจในยุโรป"

จากการสอบสวนของคณะกรรมาธิการ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มฮั้วนี้ กระทำผิดทั้งการร่วมกันกำหนดราคา (price fixing) การแบ่งตลาด (market sharing) การร่วมมือกำหนดปริมาณและกำลังการผลิต และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของธุรกิจ และยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงที่รวมไปถึงการตรวจโรงงานเพื่อเช็คกำลังการผลิตด้วย

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมประชุมกันเพื่อกำหนดทิศทางของกลุ่ม และมีการประชุมในระดับปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามแผนงานหลายครั้งทั้งในเอเชียและยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปสรุปว่า บริษัทเหล่านี้ พยายามจะแก้ปัญหาการถดถอยของตลาดหลอดภาพโดยการร่วมมือกันฮั้ว ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

หลักฐานเอกสารจากการประชุมฉบับหนึ่งระบุชัดเจนว่า ผู้ผลิตจะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งราคากัน โดยการควบคุมกำลังการผลิตของตัวเอง นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า บริษัทเหล่านี้ทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังกระทำผิดกฎหมาย จากเอกสารฉบับนี้ที่ตรวจยึดได้ที่ระบุว่า ทุกคนจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพราะจะเกิดผลเสียหายรุนแรงถ้าเรื่องนี้ไปถึงผู้บริโภคหรือคณะกรรมาธิการยุโรป

LG Electronics ได้ประกาศจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน (BBC News) โดย LG ชี้แจงว่า ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมาธิการได้สั่งให้ LG Electronics ต้องรับผิดชอบค่าปรับจากธุรกิจร่วมทุน LG Philips ซึ่งเป็นคนละหน่วยธุรกิจที่มีการบริหารแยกจากกัน (และล้มละลายไปตั้งแต่ปี 2006) และยังไม่เห็นด้วยจากการคำนวณค่าปรับจากยอดการผลิตโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่เฉพาะกับแบบ CRT เท่านั้น นอกจากนี้ Philips (Reuters) และ Toshiba (Reuters) ก็ประกาศจะยื่นอุทธรณ์เช่นกัน

ที่มา - Europa Press Release, BBC News