ไต้หวันเป็นรัฐล่าสุดที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯ

By: Flurrywong on Wed, 2012-10-03 11:00

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานวันนี้ว่า รัฐบาลไต้หวันได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐในการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวันเป็นเวลา 90 วัน โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรก ผลจากข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่ 135 ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวันได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศและไต้หวันกลายเป็นรัฐไม่อิสระรัฐแรกที่สหรัฐฯ ได้ทำข้อตกลงดังกล่าวตามโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ (Visa Waiver Program) เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้รับรองไต้หวันให้เป็นประเทศและถือว่าไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนเท่านั้น แต่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติความสัมพันธ์กับไต้หวัน ค.ศ. 1979 (1979 Taiwan Relations Act) ที่บัญญัติให้รัฐบาลสหรัฐสามารถดำเนินนโยบายระหว่างประเทศกับรัฐบาลไต้หวันเสมือนเป็นประเทศได้ จึงสามารถเจรจาจนบรรลุเป็นข้อตกลงดังกล่าวออกมา

มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางประเทศนั้น เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านการท่องเที่ยว จากรายงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Homeland Security Department) พบว่าผลของการยกเว้นวีซ่าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ นางฮิลลารี่ คลินตันได้กล่าวในการประชุมว่าด้วยการท่องเที่ยวระหว่างผู้นำทางธุรกิจและข้าราชการ(travel and tourism conference for business leaders and government officials) เมื่อวานนี้ว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวอยู่ที่ 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อคน และยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 65 คนทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่งอีกด้วย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหรัฐฯ จะถือว่าไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ แต่จีนแผ่นดินใหญ่กลับไม่ได้รับอานิสงส์ของข้อตกลงยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศในครั้งนี้แต่อย่างใด

ที่มา - Bloomberg