วอร์เรน บัฟเฟตต์เรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีจากนักลงทุนมากขึ้น

By: lew on Tue, 2011-08-16 00:11

แนวทางการลดภาษีให้กับนักลงทุนหรือภาษีเงินออมนั้นเป็นแนวทางที่ทั่วโลกทำกันทั้งในประเทศไทย และรวมถึงสหรัฐฯ แต่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ออกมาเขียนบทความเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศแนวทางภาษีเสียใหม่เพื่อให้ภาษีของผู้มีรายได้มาก มีส่วนร่วมเสียภาษีในอัตราที่เป็นธรรมมากขึ้น

วอร์เรนระบุว่าปีที่แล้วเขาเสียภาษีเป็นเงินประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เป็นเงินเพียงร้อยละ 17.4 ของรายได้ที่นำมาคิดภาษี เป็นอัตราที่ต่ำที่สุดจากทุกคนในสำนักงานของเขาซึ่งต้องเสียภาษีในช่วงร้อยละ 33 ถึง 41 ตัวเลขจากสรรพากรสหรัฐฯ ระบุว่าในปี 1992 คนร่ำรวยที่สุด 400 คนแรกของสหรัฐฯ (คิดตามแบบฟอร์มภาษี) มีรายได้พึงประเมินรวมกัน 16.9 พันล้านดอลลาร์และเสียภาษีร้อยละ 29.2 แต่ในปี 2008 รายได้รวมของคน 400 คนแรกที่มีรายได้มากที่สุดมีรายได้รวมถึง 90.9 พันล้านดอลลาร์ แต่ภาษีที่จ่ายไปกลับเหลือเพียงร้อยละ 21.5

วอร์เรนระบุว่าคนร่ำรวยจำนวนมากยินดีที่จะทำหน้าที่พลเมืองที่ดีด้วยการจ่ายภาษีในอัตราที่เป็นธรรม และเขาเสนอให้มีการเก็บภาษีจากรายได้รวม เช่นคนที่มีรายได้เกินปีละล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ มีถึง 236,883 คน เราควรมีอัตราภาษีพิเศษสำหรับคนเหล่านี้แม้รายได้ของพวกเขาจะมาจากการลงทุนหรือดอกเบี้ย ส่วนคนที่มีรายได้เกิน 10 ล้านดอลลาร์นั้นมีถึง 8,274 คนก็มีควรมีภาษีรูปแบบเดียวกันในอัตราที่สูงขึ้นไปอีก

วอร์เรนระบุว่าสภาคองเกรสนั้นเป็นมิตรต่อเศรษฐีมานานเกินไปแล้ว และได้เวลาที่รัฐบาลจะให้ทุกคนเสียสละรวมกันจริงๆ

ที่มา - The New York Times