แคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณากฎหมายให้รับรองพ่อแม่มากกว่าสองคน

By: lew on Tue, 2012-07-17 17:39

หลังการต่อสู้สิทธิการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน ตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังมีประเด็นถัดจากนั้นคือสิทธิในการเป็นพ่อแม่ เนื่องจากกฎหมายเดิมถือว่าพ่อแม่ต้องเป็นชายหญิงที่แต่งงานหรืออยู่กินด้วยกันเท่านั้น กฎหมาย SB 1476 จะนิยามพ่อแม่ใหม่ทำให้ศาลสามารถพิจารณาความเป็นผู้ปกครองของเด็กได้ตามสัดส่วนการเลี้ยงดูจริง

กฎหมายนี้จะเปิดให้เด็กสามารถมีพ่อหรือแม่ได้มากกว่าหนึ่งคน และรวมผู้ปกครองได้เกินสองคนตามสภาพการเลี้ยงดูจริงโดยไม่จำกัดขั้นสูงสุดว่าเด็กจะมีผู้ปกครองได้กี่คน

กฎหมายนี้ผลักดันโดยสว. Mark Leno ที่ผลักดันให้กฎหมายรับรองการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้เคยมีคดีคู่แต่งงานเลสเบี้ยนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนอีกคนถูกจำคุก ในช่วงเวลานั้นพ่อจริงๆ ของเด็กหญิงกลับไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ปกครองได้เพราะกฎหมายไม่ได้รับรองไว้

กฎหมายฉบับนี้จะรับรองครอบครัวแบบใหม่ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น แม่อุ้มบุญที่รับตั้งครรภ์แทนหากได้รับความยินยอมก็อาจจะเป็นแม่ร่วมกับแม่เจ้าของไข่ที่ตั้งครรภ์ได้

สหรัฐฯ มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 เพียง 60% ที่อยู่กับพ่อแม่ที่แต่งงานกัน ส่วนอีก 40% นั้นสว. Leno อ้างว่ามีจำนวนมากที่ต้องการการรับรองพ่อแม่ในรูปแบบที่ต่างออกไป

ที่มา - TDN

2 Comments

hisoft's picture

แล้วพวกกลุ่ม ช 1 ญ 2 หรือกลับกันก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับ?