ผลประกอบการเทปโกรายไตรมาสขาดทุน เหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

By: chayaninw on Thu, 2011-08-11 01:36
Tags: 

Tokyo Electric Power (Tepco) บริษัทที่ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ รายงานผลประกอบการของไตรมาสเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยขาดทุนสุทธิถึง 571.7 พันล้านเยน (223 พันล้านบาท) จากต้นทุนค่าชดเชยที่บริษัทจะต้องจ่ายจากวิกฤตการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในรายงานของเทปโก ได้แสดงรายการ "extraordinary loss" ไว้ 503 พันล้านเยน โดยมีความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 105.3 พันล้านเยน และประมาณการเงินชดเชยที่จะต้องจ่ายอีก 397.7 พันล้านเยน

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม เทปโกได้รายงานผลประกอบการประจำปี ซึ่งสิ้นสุดลงตอนสิ้นเดือนมีนาคม 2011 ว่าขาดทุนถึง 1.25 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นการขาดทุนสูงที่สุดสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ไม่ใช่บริษัทการเงิน ปัจจุบันมูลค่าหุ้นของเทปโกลดลงจากมูลค่าก่อนวิกฤตถึง 80 เปอร์เซนต์

ที่มา – Tepco (PDF), Bloomberg