รองผู้ว่ากทม.ขอ "สมน้ำหน้า" คนกรุงเทพฯ หากโครงการทางเดินยกระดับไม่เกิด

By: lew on Wed, 2011-08-10 19:22

โครงการทางเดินยกระดับหรือสกายวอร์กเป็นโครงการของทางกรุงเทพมหานครที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่มีการเสนอโครงการมา โดยเฉพาะประเด็นความล้มเหลวในการดูแลพื้นที่ทางเท้าที่มีอยู่ที่กทม. ไม่สามารถจัดการให้เป็นระเบียบได้แต่กลับตั้งงบประมาณกว่าห้าพันล้านบาทเพื่อสร้างทางเดินยกระดับแทน ล่าสุดทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการทบทวนโครงการ

ผลของหนังสือจากสตง. ทำให้กทม. ตัดสินใจยกเลิกโครงการระยะที่สองมูลค่ากว่าหมื่นล้านออกไป แต่ยังคงเดินหน้าโครงการระยะที่หนึ่งเส้นทางราชประสงค์และวงเวียนใหญ่ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยผ่านขั้นตอนการประกวดราคาแล้วได้ราคาประมาณ 3,000 ล้านบาท รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหากโครงการระยะที่หนึ่งไม่เกิดก็ขอสมน้ำหน้าคนกทม. เพราะเป็นผู้เสียผลประโยชน์

สตง. ทักท้วงโครงการสกายวอร์กมาตั้งแต่เริ่มโครงการในระยะแรก โดยแนะนำให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนเสียก่อน ฝ่ายทางกทม. นั้นก็อ้างว่าได้สำรวจแล้ว มีความต้องการสกายวอร์กถึงร้อยละ 87-88 (มีการสำรวจสองครั้ง ตัวเลขใกล้เคียงกัน)

ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ, VoiceTV

1 Comment

iheresss's picture

ถ้าพวกคุณ (กทม.) จัดการเรื่องทางเดินเท้าริมถนนได้ ผมก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องการทางเดินลอยฟ้าครับ เปลืองงบประมาณเปล่าๆ เอาเงินที่เหลือ (จากการจัดการทางเท้า) ไปพัฒนาด้านอื่นดีกว่าครับ โดยเฉพาะในชนบท