มาเลเซียประกาศค่าแรงขั้นต่ำครั้งแรก เดือนละ 9,150 บาท

By: lew on Tue, 2012-05-01 12:34

มาเลเซียประกาศแผนการบังคับใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ก่อนวันหยุดวันแรงงาน โดยแรงงานในแถบแหลมมลายูที่ค่าครองชีพสูงจะถูกกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่เดือนละ 900 ริงกิต หรือประมาณ 9,150 บาทต่อเดือน ขณะที่เขตอื่นๆ ที่ห่างไกลออกไปจะได้รับค่าแรง 800 ริงกิต หรือประมาณ 8,130 บาทต่อเดือน

ค่าแรงขั้นต่ำนี้จะมีผลต่อแรงงาน 3.2 ล้านคนในมาเลเซีย โดยก่อนหน้านี้มาเลเซียเคยประกาศจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งเดียวให้กับคนยากจนเป็นเงิน 500 ริงกิต หรือประมาณ 5,080 บาท

แผนการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการย้ายคนออกจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่า โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลยังคงเพิ่มรายได้ของประชากรได้ตามกำหนดของแผนการที่จะให้รายได้ของประชากรต่อปีเพิ่มเป็น 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 450,000 บาทต่อปีภายในปี 2020

ที่มา - Bloomberg