อองซาน ซูจีเตรียมนำสส. เข้าประชุมสภาวันพุธนี้

By: lew on Tue, 2012-05-01 11:56

อองซาน ซูจีประกาศยอมนำสส. เข้าประชุมสภาในวันพุธที่จะถึงนี้หลังก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับคำปฎิญาณที่ระบุให้ต้องรักษารัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าการเมืองเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน (give and take) และพรรค NLD ได้รับเลือกจากประชาชนมาเพื่อเข้าไปทำงานในสภา

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่านั้นรับประกันที่นั่ง 25% ในสภาให้กับทหาร แต่จากการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่ผ่านมาพรรค NLD สามารถกวาดที่นั่งไปได้ถึง 43 ที่นั่งจากที่มีการเลือกตั้ง 44 ที่นั่ง สมัยหน้าก็เป็นไปได้ว่าการรับประกันที่นั่ง 25% อาจจะไม่เพียงพอที่จะคงอำนาจของกองทัพพม่าเอาไว้

พรรค NLD ของให้เปลี่ยนคำปฎิญาณจากคำว่า "พิทักษ์" รัฐธรรมนูญเป็นคำว่า "เคารพ" เพราะนโยบายหนึ่งที่เลือกตั้งเข้ามาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ที่มา - LA Times