อิสราเอลผ่านกฏหมายห้ามต่อต้านสินค้าจากเขตเวสต์แบงก์

By: lew on Fri, 2011-08-05 02:35

รัฐสภาอิสราเอลโหวตผ่านกฏหมายห้ามต่อต้านสินค้าจากเขตเวสต์แบงก์หลังจากนักวิชาการอิสราเอลเองต่อต้านสินค้าจากเขตนี้

การต่อต้านสินค้าจากเขตเวสต์แบงก์เป็นการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเข้าไปตั้งเขตที่อยู่อาศัยในเขตเวสต์แบงก์ หรือกรณีของนักพัฒนาที่ดินชาวอิสราเอลเข้าไปรับงานก่อสร้างให้กับชาวปาเลสไตน์ก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ใช่สินค้าจากแหล่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน แต่กฏหมายใหม่จะทำให้ผู้ต่อต้านสินค้าโดยยึดตาม "แหล่งที่มาทางภูมิศาสร์" เป็นความผิดทางกฏหมาย

Zeev Elvin ผู้เสนอกฏหมายนี้ระบุว่าอิสราเอลนั้นต้องทนกับการบอยคอร์ตจากชาติอาหรับรอบๆ มานานหลายปี และการบอยคอร์ตสินค้าภายในประเทศด้วยกันเองต้องยุติลงเสียที เพราะหากในประเทศยังมีการกระทำแบบนี้แล้วอิสราเอลก็สามารถไปเรียกร้องให้ชาติอื่นๆ ปกป้องอิสราเอลที่ถูกบอยคอร์ตเหมือนกันได้

เวสต์แบงค์เป็นเขตที่ปาเลสไตน์หวังว่าจะผนึกเข้าไว้ในดินแดนของตัวเองในวันหนึ่งที่สามารถตั้งชาติปาเลสไตน์ได้สำเร็จ โดยรวมกับส่วนฉนวนกาซาร์ที่แยกออกไป อย่างไรก็ดีอิสราเอลได้เข้าไปสร้างนิคมชาวยิวไว้จำนวนมาก (ดูแผนที่นิคมชาวยิว) รวม 121 แห่งที่เป็นทางการ ประชากรรวมกว่าสามแสนคน และท่าทีของอิสราเอลต่อนิคมเหล่านี้แตกต่างกันไปนับแต่การช่วยขยาย ไปจนถึงการยุบเลิกนิคมหลายแห่ง

ที่มา - BBC