โกดักได้เงินจากการยื่นขอล้มละลาย 950 ล้านดอลลาร์

By: Be1con on Thu, 2012-02-16 21:51

นี่ถือว่าเป็นภาคต่อของโกดักหลังจากได้ยื่นขอล้มละลายจากชั้นศาล ซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางศาลได้ออกคำอนุมัติให้เงินกับทางบริษัทโกดักจำนวน 950 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 28,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ทางโกดักจะนำเงินไปฟ้องร้องบริษัทที่ละเมิดสิทธิบัตรของตน

ที่มา : Engadget