อัตราเงินเฟ้อเขตยูโรโซนยังเกินเป้า

By: Fiyen on Wed, 2011-11-16 19:47

ในเดือนตุลาคมที่ผ่าน อัตราเงินเฟ้อเขตยูโรโซนยังคงอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 2% ที่คาดไว้ แต่กลุ่มนักวิเคราะห์ยังมองว่าอัตราเงินเฟ้อในเขตนี้น่าจะลดลงในเดือนถัดๆ ไป

โดยกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำที่่สุดใน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (1.1%) และฝรั่งเศส (2.5%) ตามลำดับ ส่วนกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ ประเทศเอสโตเนีย สโลวาเกีย โปรตุเกส ซึ่งมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 4% หรือมากกว่านั้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับนี้ เกิดจากราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อทางด้านการขนส่งสูงถึง 5.8% เลยทีเดียว

ที่มา - BBC