อินเดียยังไปต่อ GDP ไตรมาสแรกโต 7.9%

By: lew on Tue, 2016-05-31 21:43
Tags: 

อินเดียเปิดตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2016 ยังเติบโตได้ดี 7.9% เทียบกับไตรมาสที่แล้วเติบโต 7.2%

ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วกว่า 7% ได้แก่ การเงิน/อสังหาริมทรัพย์/บริการ (10.3%), การผลิต (9.3%), การค้า/โรงแรม/ขนส่ง/โทรคมนาคม/ธุรกิจเกี่ยวกับการกระจายเสียง (9%) และเหมือง (7.4%)

ส่วนอุตสาหกรรมที่เติบโตช้า ได้แก่ เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง (1.2%), ก่อสร้าง (3.9%), ไฟฟ้า/ก๊าซ/ประปา/สาธารณูปโภคอื่นๆ (6.6%)

การแถลงตัวเลขไตรมาสต่อไปจะเป็นวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ที่มา - BBC

ที่มาภาพ - Yann

1 Comment

Polwath's picture

เมื่อมาเทียบกับบ้านเรา ทั้งที่ความเป็นอยู่ดีกว่าแต่ก็ยังคงตกต่ำอยู่เรื่อย ทั้งปัญหาการเมือง การปกครอง ความตึงเครียด ความไม่สงบ และปัญหาเศรษฐกิจ กลายเป็นว่าเรากำลังล้าหลังประเทศอินเดียซะแล้ว GDP เราก็ตกลงเรื่อย สวนทางกับอินเดียอย่างฟ้ากับเหว

เห้อ...