อันดับเศรษฐีหุ้นไทย 2558 หมอปราเสริฐ BDMS ครองแชมป์เป็นปีที่ 3

By: arjin on Wed, 2015-12-09 16:34

ผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2558 วัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดา ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2558 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีนี้นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่สาม มีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 62,365.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4 พันล้านบาท โดยหมอปราเสริฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS), บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) และ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ที่ไอพีโอเมื่อปลายปีที่แล้ว

อันดับที่ 2 คือนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) มูลค่าหุ้นถือครองรวม 35,280.09 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 มีการเปลี่ยนแปลงคือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่งปีก่อนอยู่อันดับ 4 มีมูลค่าหุ้นถือครองรวม 32,495.74 ล้านบาท ขณะที่อันดับ 3 ปีก่อน นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) มีมูลค่าหุ้นที่ถือครอง 32,209.11 ล้านบาท

สำหรับอันดับอื่นๆ มีรายชื่อเศรษฐีใหม่ที่ติดอันดับปีแรกได้แก่ อันดับ 6 นางยุพิน ธีระโกเมน ซึ่งถือหุ้น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) ถึง 40.03% มีมูลค่ารวม 20,970.10 ล้านบาท และอันดับ 10 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ มีมูลค่าหุ้นที่ถือครอง 13,846.15 ล้านบาท

ในส่วนของการจัดอันดับตระกูลเศรษฐีหุ้นนั้น ตระกูลปราสาททองโอสถได้อันดับ 1 เป็นครั้งแรก สาเหตุหลักจากการนำ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยถือครองหุ้นรวมกันมูลค่า 88,086.34 ล้านบาท ส่วนแชมป์เก่า ตระกูลจิราธิวัฒน์ อยู่อันดับ 2 มูลค่าหุ้นถือครองรวม 58,548.92 ล้านบาท

ผลการจัดอันดับทั้งหมดดูได้ท้ายข่าวครับ

ที่มา: โพสต์ทูเดย์

อันดับเศรษฐีหุ้นไทย

 1. น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 62,365.18 ล้านบาท (BDMS, NTV, BA)
 2. ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 35,280.09 ล้านบาท (PS, SPALI, LPN)
 3. สมโภชน์ อาหุนัย 32,495.74 ล้านบาท (EA, EE)
 4. คีรี กาญจนพาสน์ 32,209.11 ล้านบาท (BTS, GLAND, VGI)
 5. อนันต์ อัศวโภคิน 23,026.65 ล้านบาท (LH, MANRIN)
 6. ยุพิน ธีระโกเมน 20,970.10 ล้านบาท (M)
 7. วิชัย ทองแตง 20,431.39 ล้านบาท (BDMS, FORTH, NFC, FSMART, SGF, TWZ)
 8. นิติ โอสถานุเคราะห์ 19,871.66 ล้านบาท (MINT, PR, BKI, OGC, IRC, BAT-3K, TH, AMARIN, SNP, CENTEL, CPN, SE-ED, BIGC, TF)
 9. พิชญ์ โพธารามิก 18,491.78 ล้านบาท (JAS, JASIF, MONO)
 10. พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 13,846.15 ล้านบาท (BDMS, BA)

อันดับตระกูลเศรษฐีหุ้นไทย

 1. ปราสาททองโอสถ 88,086.34 ล้านบาท
 2. จิราธิวัฒน์ 58,548.92 ล้านบาท
 3. กาญจนพาสน์ 45,052.90 ล้านบาท
 4. วิจิตรพงศ์พันธุ์ 42,611.34 ล้านบาท
 5. ทองแตง 41,653.59 ล้านบาท