IKEA เปิดศูนย์สั่งซื้อและรับสินค้าแห่งแรกในไทย ที่จังหวัดภูเก็ต

By: arjin on Fri, 2015-11-27 09:31

ร้านเฟอร์นิเจอร์ IKEA ซึ่งปัจจุบันมีสาขาในไทยแห่งเดียวคือที่ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา ได้เปิดตัวศูนย์สั่งซื้อและรับสินค้า (Pick-Up and Order Points) แห่งแรกแล้วที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้

แนวทางของ IKEA นั้นเน้นการสร้างร้านขนาดใหญ่ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการเลือกสินค้าด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันการแข่งขันด้านค้าปลีกที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น IKEA เองก็เริ่มปรับตัว โดยเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าให้สะดวกมากขึ้น โมเดลศูนย์สั่งซื้อและรับสินค้าในต่างจังหวัดก็ช่วยแก้ปัญหานี้ ทำให้ IKEA ไม่ต้องสร้างศูนย์ขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ซึ่งต้องการเข้าไปทำตลาด

ศูนย์รับสินค้าของ IKEA ที่ภูเก็ตถือเป็นแห่งแรกในเอเชียและเป็นแห่งที่ 21 ของโลก ใครที่อยู่ภูเก็ตก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

ที่มา: Open Phuket