Psychology

กินจุกจิก อยากกาแฟ ไปดื่มดึก อาจเป็นเพราะเบื่องานที่ทำอยู่ ?

By: Blltz on Sat, 2012-01-14 00:08

แม้ว่าจะไม่บอกตรงๆ แต่หลายครั้งที่พฤติกรรมของมนุษย์กลับแสดงถึงความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่เสมอ อย่างเช่น ถ้าพักนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากกินจุกจิกระหว่างทำงาน อยากกาแฟมากเป็นพิเศษ ก็อาจเป็นไปได้ว่ากคนนคนนั้นกำลังเบื่องานที่ทำอยู่ก็ได้

เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์โดย Sandi Mann นักวิจัยแห่ง University of Central Lancashire ในสหราชอาณาจักรที่ทำวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานออฟฟิศจำนวน 102 คน โดยให้ตอบคำถามเกี่ยวกับความน่าเบื่อในการทำงาน แบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ "ไม่เคยเบื่อเลย" ไปจนถึง "เบื่อตลอดเวลา"

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากที่บอกว่างานที่ทำอยู่นั้นน่าเบื่อ บอกว่าพวกเขารู้สึกอยากจะออกไปดื่มในวันที่งานน่าเบื่อ มากกว่าวันที่งานไม่น่าเบื่อ แต่ถ้าหากว่าเป็นในช่วงเวลางานคนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนไปทานขนมขบเคี้ยวอย่างช็อกโกแลต หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มประจำสำนักงานอย่างกาแฟ เป็นต้น (อ้วนแน่)

... บางทีที่เราอยากกินกาแฟทุกวันอาจเป็นเพราะว่ากำลังเบื่องานที่ทำอยู่ก็เป็นได้นะ

ที่มา - msnbc

เมื่อหญิงขาดแคลน ผู้ชายจะใช้จ่ายเงินมากขึ้น

By: terminus on Fri, 2012-01-13 16:11

ในสัตว์อื่นๆ เมื่อตัวเมียในประชากรมีจำนวนลดลง ตัวผู้จะเริ่มลงทุนลงแรงในการแข่งขันเพื่อหาคู่มากขึ้น ทีมวิจัยที่นำโดย Vladas Griskevicius แห่ง Carlson School พบว่าหากผู้หญิงกลายเป็นของหายาก มนุษย์เพศชายก็พร้อมลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

การทดลองแรก นักวิจัยในกลุ่มตัวอย่างอ่านข่าวที่มีเนื้อหาระบุถึงสัดส่วนชาย-หญิงในประชากร จากนั้นก็ให้ทำแบบสอบถามว่าวางแผนจะเก็บออมเงินเท่าไรและใช้จ่ายเงินเท่าไรใน ผลพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่ได้อ่านข่าว "มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง" มีแนวโน้มการเก็บออมลดลงถึง 42% และพร้อมจะใช้จ่ายซื้อของผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 84%

ในการทดลองที่สอง กลุ่มตัวอย่างจะได้ดูรูปที่มีจำนวนผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกัน บางรูปก็มีผู้หญิงมากกว่า บ้างก็ผู้ชายมากกว่า บ้างก็เท่ากัน จากนั้นนักวิจัยก็จะให้เลือกว่าอยากรับเงิน 20 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้หรือจะรออีกเดือนแล้วรับเงิน 30 ดอลล่าร์ ผลก็ปรากฏว่าผู้ชายที่ได้ดูรูปมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมาก่อน มีแนวโน้มที่จะรับเงิน 20 ดอลล่าร์แบบเร็วๆ แทนที่จะรอไปอีกหนึ่งเดือน

Subscribe to RSS - Psychology